Taulukko 9. Tuote- ja prosessi-innovaatioiden kehittäjät toimialan mukaan 2004–2006, osuudet innovaatioita tehneistä

  Tuoteinnovaatioiden kehittäjä Prosessi-innovaatioiden kehittäjä
Oma
yritys
Oma
yritys ja
muut
yhdessä
Muut
yritykset
ja
laitokset
Oma
yritys
Oma
yritys ja
muut
yhdessä
Muut
yritykset
ja
laitokset
% % % % % %
Yhteensä 70,3 23,7 6,0 55,4 34,6 10,0
 
Teollisuus yhteensä 72,0 23,7 4,3 54,3 37,0 8,7
Kaivostoiminta 100,0 0,0 0,0 62,6 37,4 0,0
Elintarvikkeiden ja juomien valmistus 75,6 21,5 2,9 66,6 30,3 3,1
Tekstiilien valmistus 77,5 22,5 0,0 64,7 23,1 12,2
Vaatteiden valmistus 100,0 0,0 0,0 36,6 59,2 4,2
Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 87,8 12,2 0,0 0,0 100,0 0,0
Sahatavaran ja puutuotteiden valmistus 86,2 8,7 5,1 72,1 27,1 0,8
Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus 65,2 34,8 0,0 52,1 35,9 12,0
Kustantaminen ja painaminen 62,1 30,5 7,3 25,9 46,5 27,6
Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 82,4 17,6 0,0 65,6 26,8 7,6
Kumi- ja muovituotteiden valmistus 70,6 24,5 4,8 59,0 35,4 5,6
Ei-metallisten mineraali-tuotteiden valmistus 70,2 22,9 6,9 43,6 37,0 19,4
Metallien jalostus 57,3 42,7 0,0 56,1 38,9 5,1
Metallituotteiden valmistus 65,7 26,4 7,8 45,7 43,3 10,9
Koneiden ja laitteiden valmistus 78,9 17,5 3,6 64,4 30,2 5,5
Muu sähkökoneiden ja -laitteiden valmistus 69,3 25,8 4,9 58,8 37,2 4,0
Tietokoneiden ja tieto-liikennevälineiden valmistus 79,9 20,1 0,0 59,3 35,4 5,3
Instrumenttien valmistus 79,1 20,9 0,0 55,1 42,3 2,6
Autojen valmistus 68,9 31,1 0,0 70,6 18,5 10,9
Muu kulkuneuvojen valmistus 70,6 29,4 0,0 37,6 55,7 6,7
Muu valmistus 45,5 49,0 5,4 51,7 46,4 1,9
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto 19,9 49,2 30,9 36,0 47,9 16,1
Veden puhdistus ja jakelu 100,0 0,0 0,0 49,1 22,6 28,3
 
Palvelut yhteensä 68,2 23,6 8,2 57,0 31,4 11,7
Tukkukauppa 62,6 22,1 15,3 53,3 33,2 13,5
Liikenne 62,7 35,6 1,7 55,6 34,7 9,7
Posti- ja teleliikenne 49,3 45,1 5,6 50,8 35,1 14,1
Pankkitoiminta 39,2 47,4 13,4 44,2 35,3 20,5
Vakuutustoiminta 55,3 44,7 0,0 46,3 39,5 14,2
Rahoitusta palveleva toiminta 86,7 0,0 13,3 66,7 30,7 2,6
Tietojenkäsittelypalvelu 89,3 10,7 0,0 75,4 23,7 0,9
Tekninen palvelu 69,4 25,9 4,7 51,0 25,8 23,2
Tekninen testaus ja analysointi 86,0 14,0 0,0 46,2 35,8 17,9

Lähde: Innovaatiotoiminta 2006, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi (09) 1734 3263, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 12.12.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2006, Taulukko 9. Tuote- ja prosessi-innovaatioiden kehittäjät toimialan mukaan 2004–2006, osuudet innovaatioita tehneistä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.10.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2006/inn_2006_2008-12-12_tau_009_fi.html