Taulukko 15. Prosessi-innovaatioiden yleisyys toimialan mukaan 2004–2006, osuus yrityksistä

  Yritysten
lukumäärä
Prosessi-
innovaatioita
Uusia
valmistus-
tai tuotanto-
menetelmiä
Uusia
toimitus-
tai jakelu-
menetelmiä
Uusia tuki-
toimintoja
prosesseja
varten
% % % %
Yhteensä 8221 35,6 22,7 13,8 22,0
 
Teollisuus yhteensä 4224 39,9 29,7 12,9 22,4
Kaivostoiminta 52 32,9 18,4 6,1 22,5
Elintarvikkeiden ja juomien valmistus 350 48,1 44,2 13,9 21,5
Tekstiilien valmistus 69 42,7 34,3 7,0 18,6
Vaatteiden valmistus 76 36,5 21,6 20,0 16,4
Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 28 4,3 0,0 4,3 0,0
Sahatavaran ja puutuotteiden valmistus 300 39,6 35,6 7,0 15,5
Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus 76 48,5 45,4 17,5 21,0
Kustantaminen ja painaminen 373 34,2 22,0 16,3 18,5
Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 110 45,6 33,8 17,1 25,2
Kumi- ja muovituotteiden valmistus 186 55,5 45,7 23,0 32,4
Ei-metallisten mineraali-tuotteiden valmistus 161 35,5 27,8 14,6 22,1
Metallien jalostus 64 34,4 24,9 7,4 17,5
Metallituotteiden valmistus 824 34,9 29,0 7,1 18,3
Koneiden ja laitteiden valmistus 564 39,2 23,8 12,9 23,4
Muu sähkökoneiden ja -laitteiden valmistus 148 51,0 27,6 19,6 42,3
Tietokoneiden ja tieto liikennevälineiden valmistus 85 52,9 46,7 42,1 49,7
Instrumenttien valmistus 117 33,2 16,5 12,1 28,2
Autojen valmistus 71 55,0 44,8 29,5 22,6
Muu kulkuneuvojen valmistus 84 26,6 21,9 6,2 14,8
Muu valmistus 256 43,4 35,2 17,2 20,6
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto 165 34,3 12,1 4,9 29,4
Veden puhdistus ja jakelu 65 40,8 16,2 0,0 29,2
 
Palvelut yhteensä 3996 31,1 15,4 14,8 21,6
Tukkukauppa 1324 33,8 13,6 19,2 24,5
Liikenne 1202 20,5 7,5 13,9 14,6
Posti- ja teleliikenne 120 56,0 28,6 22,4 37,9
Pankkitoiminta 282 23,4 7,6 11,2 20,1
Vakuutustoiminta 62 30,8 10,8 26,5 12,4
Rahoitusta palveleva toiminta 74 51,1 34,1 7,8 32,7
Tietojenkäsittelypalvelu 445 48,6 38,9 13,9 30,2
Tekninen palvelu 452 27,0 16,3 3,3 18,3
Tekninen testaus ja analysointi 35 54,9 32,4 32,4 32,4

Lähde: Innovaatiotoiminta 2006, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi (09) 1734 3263, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 12.12.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2006, Taulukko 15. Prosessi-innovaatioiden yleisyys toimialan mukaan 2004–2006, osuus yrityksistä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.10.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2006/inn_2006_2008-12-12_tau_015_fi.html