Taulukko 20. Tuote- ja prosessi-innovaatioiden vaikutukset 2004–2006, osuus tuote- ja prosessi-innovaatioita tehneistä

  Havaittu vaikutus
Suuri Kohtalainen Vähäinen Ei merkitystä
% % % %
Kaikki yritykset
Tuote- tai palveluvalikoiman laajentuminen 18,3 48,1 22,2 11,3
Pääsy uusille markkinoille tai markkinaosuuden kasvaminen 17,2 42,0 26,6 14,3
Tuotteiden tai palvelujen laadun paraneminen 18,8 50,9 21,5 8,8
Tuotannon tai palvelutarjonnan joustavuuden parantuminen 16,0 44,0 23,1 16,9
Tuotannon tai palvelutarjonnan kapasiteetin lisäys 17,0 40,3 24,8 17,9
Alentuneet yksikkötyökustannukset 11,9 31,6 35,4 21,1
Vähentynyt materiaalien ja energian käyttötuotettua yksikköä kohden 5,8 18,5 40,4 35,3
Ympäristöhaittojen vähentyminen, parantuneet terveys- ja turvallisuusnäkökohdat 8,0 20,7 34,3 37,0
Viranomaismääräysten, lainsäädännön tai standardien vaatimusten täyttyminen 10,7 22,0 32,6 34,7
Teollisuus 1)
Tuote- tai palveluvalikoiman laajentuminen 17,4 44,5 25,4 12,8
Pääsy uusille markkinoille tai markkinaosuuden kasvaminen 16,6 39,0 29,4 15,0
Tuotteiden tai palvelujen laadun paraneminen 17,4 50,7 22,2 9,7
Tuotannon tai palvelutarjonnan joustavuuden parantuminen 14,3 42,5 25,0 18,1
Tuotannon tai palvelutarjonnan kapasiteetin lisäys 19,7 38,7 25,8 15,8
Alentuneet yksikkötyökustannukset 13,0 32,5 35,0 19,5
Vähentynyt materiaalien ja energian käyttö tuotettua yksikköä kohden 7,5 20,1 45,3 27,1
Ympäristöhaittojen vähentyminen, parantuneet terveys- ja turvallisuusnäkökohdat 8,1 24,4 38,1 29,4
Viranomaismääräysten, lainsäädännön tai standardien vaatimusten täyttyminen 11,5 21,9 32,9 33,7
Palvelut
Tuote- tai palveluvalikoiman laajentuminen 19,5 52,7 18,3 9,5
Pääsy uusille markkinoille tai markkinaosuuden kasvaminen 18,0 45,7 22,9 13,4
Tuotteiden tai palvelujen laadun paraneminen 20,6 51,2 20,6 7,6
Tuotannon tai palvelutarjonnan joustavuuden parantuminen 18,2 45,8 20,6 15,3
Tuotannon tai palvelutarjonnan kapasiteetin lisäys 13,6 42,4 23,5 20,5
Alentuneet yksikkötyökustannukset 10,4 30,5 36,0 23,1
Vähentynyt materiaalien ja energian käyttö tuotettua yksikköä kohden 3,7 16,3 34,2 45,7
Ympäristöhaittojen vähentyminen, parantuneet terveys- ja turvallisuusnäkökohdat 7,7 16,0 29,6 46,7
Viranomaismääräysten, lainsäädännön tai standardien vaatimusten täyttyminen 9,7 22,2 32,2 35,9
1) Sisältää myös kaivostoiminnan sekä sähkö-, kaasu- ja vesihuollon.

Lähde: Innovaatiotoiminta 2006, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi (09) 1734 3263, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 12.12.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2006, Taulukko 20. Tuote- ja prosessi-innovaatioiden vaikutukset 2004–2006, osuus tuote- ja prosessi-innovaatioita tehneistä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.10.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2006/inn_2006_2008-12-12_tau_020_fi.html