Taulukko 21. Tuote- ja prosessi-innovaatioiden vaikutukset merkitykseltään suureksi tai kohtalaiseksi arvioineet henkilöstön suuruusluokan mukaan 2004–2006, osuus tuote- ja prosessi-innovaatioita tehneistä

  Yritysten
lukumäärä
Tavara- tai
palvelu-
valikoiman
laajentuminen
Pääsy uusille
markkinoille
tai markkina-
osuuden
kasvaminen
Tavaroiden
tai palvelujen
laadun
paraneminen
Tuotannon
tai palvelu-
tarjonnan
joustavuuden
parantuminen
% % % %
Yhteensä 3811 66,4 59,2 69,7 60,0
 
Teollisuus
yhteensä
1)
2127 61,9 55,6 68,1 56,8
10 - 49 1321 61,5 54,4 68,4 53,8
50 - 249 587 60,4 54,4 66,7 60,2
250 - 219 67,9 65,8 69,7 66,1
 
Palvelut
yhteensä
1684 72,2 63,7 71,8 64,1
10 - 49 1279 75,1 64,9 71,2 64,3
50 - 249 297 66,1 62,9 76,1 64,4
250 - 108 54,4 52,4 67,1 61,1
 
  Tuotannon
tai palvelu-
tarjonnan
kapasiteetin
lisäys
Alentuneet
yksikkötyö-
kustannukset
Vähentynyt
materiaalien ja
energian käyttö
tuotettua
yksikköä
kohden
Ympäristö-
haittojen
vähentyminen,
parantuneet
terveys- ja
turvallisuus-
näkökohdat
Viranomais-
määräysten,
lainsäädännön
tai standardien
vaatimusten
täyttyminen
% % % % %
Yhteensä 57,3 43,5 24,3 28,6 32,7
 
Teollisuus
yhteensä
58,4 45,5 27,6 32,5 33,3
10 - 49 56,9 42,2 24,1 27,8 32,1
50 - 249 60,3 48,7 31,2 37,7 30,4
250 - 62,4 57,0 39,1 47,0 48,8
 
Palvelut
yhteensä
56,0 40,9 20,0 23,7 31,9
10 - 49 57,7 39,3 22,3 25,2 34,4
50 - 249 52,0 43,5 12,1 18,2 22,7
250 - 47,1 52,2 14,5 21,2 28,4
1) Teollisuus yhteensä sisältää myös kaivostoiminnan sekä sähkö-, kaasu- ja vesihuollon.

Lähde: Innovaatiotoiminta 2006, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi (09) 1734 3263, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 12.12.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2006, Taulukko 21. Tuote- ja prosessi-innovaatioiden vaikutukset merkitykseltään suureksi tai kohtalaiseksi arvioineet henkilöstön suuruusluokan mukaan 2004–2006, osuus tuote- ja prosessi-innovaatioita tehneistä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.10.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2006/inn_2006_2008-12-12_tau_021_fi.html