Taulukko 23. Markkinointi- ja organisaatioinnovaatioiden yleisyys toimialan mukaan 2004–2006, osuus yrityksistä

  Yritysten
lukumäärä
Organisaatio-
innovaatioita
Markkinointi-
innovaatioita
Markkinointi-
tai
organisaatio-
innovaatioita
Innovaatio-
toimintaa,
laaja
määritelmä
Kaikkia
osatekijöitä
1)
% % % % %
Yhteensä 8221 33,8 27,6 41,9 57,0 9,8
 
Teollisuus yhteensä 4224 32,1 27,4 41,3 59,9 10,0
Kaivostoiminta 52 43,8 14,5 49,9 52,7 6,1
Elintarvikkeiden ja juomien valmistus 350 31,4 42,4 51,4 67,8 14,7
Tekstiilien valmistus 69 20,1 32,6 39,3 61,9 9,9
Vaatteiden valmistus 76 32,2 28,3 45,6 62,0 0,0
Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 28 4,3 32,4 32,4 51,4 4,3
Sahatavaran ja puutuotteiden valmistus 300 23,7 31,1 39,6 52,9 8,6
Massan, paperin ja paperituotteiden valmistus 76 39,5 31,0 49,0 75,1 14,8
Kustantaminen ja painaminen 373 25,3 23,5 35,2 48,9 4,5
Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 110 34,5 41,2 48,5 78,2 14,8
Kumi- ja muovituotteiden valmistus 186 43,4 33,4 49,3 74,0 23,7
Ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 161 31,2 29,6 42,6 59,7 8,0
Metallien jalostus 64 32,6 12,6 34,4 49,0 7,4
Metallituotteiden valmistus 824 25,3 14,8 29,9 51,0 5,2
Koneiden ja laitteiden valmistus 564 39,5 32,3 47,0 68,6 15,5
Muu sähkökoneiden ja -laitteiden valmistus 148 53,5 31,7 53,5 73,6 15,6
Tietokoneiden ja tietoliikennevälineiden valmistus 85 64,7 45,0 75,2 82,7 12,5
Instrumenttien valmistus 117 37,6 48,0 52,1 71,2 18,7
Autojen valmistus 71 38,0 23,6 41,3 57,5 20,3
Muu kulkuneuvojen valmistus 84 27,5 21,9 33,7 44,3 5,7
Muu valmistus 256 28,8 27,1 39,5 59,0 6,4
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto 165 31,2 12,6 31,2 45,5 5,1
Veden puhdistus ja jakelu 65 18,5 16,2 30,0 54,6 0,0
 
Palvelut yhteensä 3996 35,6 27,7 42,6 53,9 9,5
Tukkukauppa 1324 38,9 35,6 47,8 60,4 8,6
Liikenne 1202 20,0 12,7 25,2 34,1 3,5
Posti- ja teleliikenne 120 50,0 52,2 61,7 70,6 32,9
Pankkitoiminta 282 43,0 31,0 51,8 59,9 4,7
Vakuutustoiminta 62 42,3 20,5 42,3 52,9 12,7
Rahoitusta palveleva toiminta 74 69,5 58,9 72,2 76,2 31,4
Tietojenkäsittelypalvelu 445 58,9 43,8 66,7 78,5 22,9
Tekninen palvelu 452 29,0 15,5 33,4 49,8 6,8
Tekninen testaus ja analysointi 35 45,1 32,4 54,9 80,3 22,5
1) Yrityksellä sekä tuote- että prosessi-innovaatioita ja näihin liittyneitä hankkeita sekä markkinointi- ja organisaatioinnovaatioita.

Lähde: Innovaatiotoiminta 2006, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi (09) 1734 3263, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 12.12.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2006, Taulukko 23. Markkinointi- ja organisaatioinnovaatioiden yleisyys toimialan mukaan 2004–2006, osuus yrityksistä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.10.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2006/inn_2006_2008-12-12_tau_023_fi.html