Taulukko 25. Markkinointi- ja organisaatioinnovaatioiden kehittäjät henkilöstön suuruusluokan mukaan 2004–2006, osuus yrityksistä sekä osuudet innovaatioita käyttöön ottaneista

  Yritysten
lukumäärä
Organisaatio-
innovaatioita
Organisaatioinnovaatioiden kehittäjä Markkinointi-
innovaatioita
Markkinointi-innovaatioiden kehittäjä
Oma yritys Oma yritys
ja muut
yhdessä
Muut
yritykset
ja laitokset
Oma yritys Oma yritys
ja muut
yhdessä
Muut
yritykset
ja laitokset
% % % % % % % %
Yhteensä 8221 33,8 70,9 27,3 1,7 27,6 74,5 23,8 1,7
 
Teollisuus
yhteensä
1)
4224 32,1 66,3 33,3 0,4 27,4 74,4 24,3 1,3
10 - 19 1554 18,4 67,0 33,0 0,0 20,1 72,7 24,3 3,0
20 - 49 1465 33,9 65,2 33,9 0,9 26,8 76,2 22,7 1,1
50 - 99 565 39,4 70,1 29,9 0,0 32,3 80,5 19,5 0,0
100 - 249 375 41,9 73,0 27,0 0,0 34,2 68,4 31,6 0,0
250 - 499 140 60,9 60,3 38,3 1,4 44,6 68,9 31,1 0,0
500 - 126 84,7 56,5 43,5 0,0 64,7 71,8 26,9 1,4
 
Palvelut
yhteensä
3996 35,6 75,4 21,7 3,0 27,7 74,6 23,2 2,1
10 - 19 1913 30,4 70,5 25,3 4,3 22,3 72,2 24,7 3,1
20 - 49 1296 35,7 80,4 16,9 2,8 30,3 76,1 22,4 1,5
50 - 99 375 43,3 81,1 16,2 2,7 33,8 83,5 12,9 3,6
100 - 249 254 42,9 73,6 26,4 0,0 34,2 65,5 34,5 0,0
250 - 499 83 66,9 82,5 17,5 0,0 48,5 71,5 28,5 0,0
500 - 75 68,6 64,8 35,2 0,0 44,7 82,8 17,2 0,0
1) Sisältää myös kaivostoiminnan sekä sähkö-, kaasu- ja vesihuollon.

Lähde: Innovaatiotoiminta 2006, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi (09) 1734 3263, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 12.12.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2006, Taulukko 25. Markkinointi- ja organisaatioinnovaatioiden kehittäjät henkilöstön suuruusluokan mukaan 2004–2006, osuus yrityksistä sekä osuudet innovaatioita käyttöön ottaneista . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.10.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2006/inn_2006_2008-12-12_tau_025_fi.html