Taulukko 26. Organisaatioinnovaatioiden yleisyys henkilöstön suuruusluokan mukaan 2004–2006, osuus yrityksistä

  Yritysten
lukumäärä
Organisaatio-
innovaatioita
Uudet
liiketoiminta-
käytännöt
Uudet tiedon-
hallinta-
järjestelmät
Uudistukset
työorgani-
saatiossa
Uudistukset
ulkoisissa
suhteissa
% % % % %
Yhteensä 8221 33,8 17,4 19,8 21,8 12,5
 
Teollisuus
yhteensä
1)
4224 32,1 15,2 20,1 18,9 11,5
10 - 19 1554 18,4 6,7 11,4 8,8 6,1
20 - 49 1465 33,9 14,7 21,3 19,7 11,2
50 - 99 565 39,4 20,1 22,7 24,2 11,4
100 - 249 375 41,9 22,3 26,3 28,5 18,2
250 - 499 140 60,9 34,8 35,4 39,9 21,1
500 - 126 84,7 59,8 66,8 57,4 50,5
 
Palvelut
yhteensä
3996 35,6 19,8 19,4 24,9 13,6
10 - 19 1913 30,4 14,0 16,3 20,5 12,4
20 - 49 1296 35,7 21,9 19,1 26,7 11,7
50 - 99 375 43,3 25,5 25,1 25,5 14,2
100 - 249 254 42,9 27,0 24,1 30,6 17,8
250 - 499 83 66,9 46,5 36,4 55,1 31,1
500 - 75 68,6 51,8 37,8 52,4 38,0
1) Sisältää myös kaivostoiminnan sekä sähkö-, kaasu- ja vesihuollon.

Lähde: Innovaatiotoiminta 2006, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi (09) 1734 3263, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 12.12.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2006, Taulukko 26. Organisaatioinnovaatioiden yleisyys henkilöstön suuruusluokan mukaan 2004–2006, osuus yrityksistä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.10.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2006/inn_2006_2008-12-12_tau_026_fi.html