Taulukko 28. Organisaatioinnovaatioiden liittyminen tai integroituminen muihin innovaatiotyyppeihin 2004–2006, osuus organisaatioinnovaatioita käyttöön ottaneista

  Kyllä Ei yhteyttä Ei
innovaatioita
Yhteyden
merkitys
suuri
Yhteyden
merkitys
kohtalainen
Yhteyden
merkitys
vähäinen
% % % % %
Kaikki yritykset
Tavarainnovaatiot 5,7 17,5 8,5 12,7 55,6
Palveluinnovaatiot 4,8 20,4 6,5 7,5 60,8
Prosessi-innovaatiot 7,9 28,2 16,2 18,1 29,6
Markkinointi-innovaatiot 5,1 20,6 16,5 15,2 42,6
Teollisuus 1)
Tavarainnovaatiot 6,7 21,2 10,8 17,9 43,4
Palveluinnovaatiot 2,7 15,3 4,9 6,2 71,0
Prosessi-innovaatiot 8,6 26,9 19,6 21,1 23,7
Markkinointi-innovaatiot 4,6 18,2 19,1 14,8 43,3
Palvelut
Tavarainnovaatiot 4,8 14,0 6,3 7,7 67,2
Palveluinnovaatiot 6,8 25,3 8,1 8,7 51,1
Prosessi-innovaatiot 7,2 29,4 12,9 15,3 35,2
Markkinointi-innovaatiot 5,5 22,9 14,1 15,6 41,9
1) Sisältää myös kaivostoiminnan sekä sähkö-, kaasu- ja vesihuollon.

Lähde: Innovaatiotoiminta 2006, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi (09) 1734 3263, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 12.12.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2006, Taulukko 28. Organisaatioinnovaatioiden liittyminen tai integroituminen muihin innovaatiotyyppeihin 2004–2006, osuus organisaatioinnovaatioita käyttöön ottaneista . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.10.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2006/inn_2006_2008-12-12_tau_028_fi.html