Taulukko 30. Organisaatioinnovaatioiden vaikutukset merkitykseltään suureksi tai kohtalaiseksi arvioineet 2004–2006, osuus organisaatioinnovaatioita käyttöön ottaneista

  Yritysten
lukumäärä
Asiakas-
tarpeisiin
vastaamisen
nopeutuminen
Uusien
tuotteiden,
prosessien
kehittämis-
kyvyn
paraneminen
Tuotteiden
laadun
paraneminen
Alentuneet
yksikkö-
kustannukset
% % % %
Yhteensä 2777 73,1 52,9 65,5 41,1
 
Teollisuus yhteensä 1) 1355 71,9 53,5 62,0 43,4
10 - 49 783 75,1 51,5 65,8 41,0
50 - 249 380 67,5 51,2 55,5 43,3
250 - 192 68,0 66,0 59,8 52,9
 
Palvelut yhteensä 1423 74,2 52,3 68,8 38,9
10 - 49 1044 76,8 54,5 71,8 40,4
50 - 249 272 67,5 42,5 61,6 34,0
250 - 107 65,8 55,5 58,7 36,4
 
  Yritysten
lukumäärä
Henkilöstö-
tyytyväisyyden
paraneminen
Viestinnän
ja tiedon
jakamisen
paraneminen
yrityksessä
Viestinnän
ja tiedon
jakamisen
paraneminen
muiden kanssa
Muita
vaikutuksia
% % % %
Yhteensä 2777 44,7 57,8 33,8 3,2
 
Teollisuus yhteensä 1355 39,9 57,0 31,3 3,2
10 - 49 783 41,5 59,5 33,7 4,3
50 - 249 380 41,9 53,1 25,5 0,7
250 - 192 29,2 54,6 33,0 3,6
 
Palvelut yhteensä 1423 49,3 58,6 36,2 3,2
10 - 49 1044 55,1 61,3 40,9 3,9
50 - 249 272 35,0 54,8 24,3 0,9
250 - 107 29,4 41,6 20,7 1,4
1) Teollisuus yhteensä sisältää myös kaivostoiminnan sekä sähkö-, kaasu- ja vesihuollon.

Lähde: Innovaatiotoiminta 2006, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi (09) 1734 3263, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 12.12.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2006, Taulukko 30. Organisaatioinnovaatioiden vaikutukset merkitykseltään suureksi tai kohtalaiseksi arvioineet 2004–2006, osuus organisaatioinnovaatioita käyttöön ottaneista . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.5.2018].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2006/inn_2006_2008-12-12_tau_030_fi.html

Jaa