Liitetaulukko 6. Tuoteinnovaatioiden yleisyys terveys- ja sosiaalipalveluissa 2008–2010, osuus yrityksistä

Toimiala Yritysten
lukumäärä
Tuote-
innovaatioita
(tavarat ja
palvelut)
Vain
tavara-
innovaatioita
Vain
palvelu-
innovaatioita
Sekä tavara-
että palvelu-
innovaatioita
Tavara-
innovaatioita
Palvelu-
innovaatioita
% % % % % %
Terveyspalvelut 207 21,8 0,0 17,8 4,0 4,0 21,8
Sosiaalihuollon laitospalvelut 421 31,6 0,0 23,0 8,6 8,6 31,6
Sosiaalihuollon avopalvelut 115 26,8 0,0 13,9 12,9 12,9 26,8
Terveys- ja sosiaalipalvelut yhteensä 743 28,1 0,0 20,1 8,0 8,0 28,1

Lähde: Innovaatiotoiminta 2010, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi 09 1734 3263, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 7.6.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2010, Liitetaulukko 6. Tuoteinnovaatioiden yleisyys terveys- ja sosiaalipalveluissa 2008–2010, osuus yrityksistä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.10.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2010/inn_2010_2012-06-07_tau_006_fi.html