Liitetaulukko 8. Tavarainnovaatioiden kehittäjät suuruusluokan mukaan 2008–2010, osuus tavarainnovaatioita markkinoille tuoneista yrityksistä

Toimiala Henkilöstön
suuruusluokka
Yritysten
lukumäärä
Oma yritys
itse
Oma yritys
yhdessä
muiden kanssa
Oma yritys
mukauttamalla/
muokkaamalla
muiden
kehittämiä
tavaroita
Muut yritykset
tai laitokset
% % % %
Kaikki
toimialat
10-49 1305 72,3 43,4 29,2 16,3
50-249 424 82,5 54,2 22,7 10,3
250- 198 85,8 63,1 23,4 13,1
Kaikki yritykset 1927 75,9 47,8 27,2 14,7
Teollisuus 10-49 735 80,8 43,6 27,0 7,2
50-249 329 86,2 53,1 18,2 9,0
250- 161 86,9 65,0 21,0 10,8
Kaikki yritykset 1225 83,1 49,0 23,9 8,2
Palvelut 10-49 570 61,3 43,1 32,0 28,1
50-249 95 69,8 58,1 38,3 14,7
250- 37 80,9 54,7 33,9 23,4
Kaikki yritykset 702 63,5 45,7 32,9 26,0

Lähde: Innovaatiotoiminta 2010, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi 09 1734 3263, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 7.6.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2010, Liitetaulukko 8. Tavarainnovaatioiden kehittäjät suuruusluokan mukaan 2008–2010, osuus tavarainnovaatioita markkinoille tuoneista yrityksistä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.10.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2010/inn_2010_2012-06-07_tau_008_fi.html