Liitetaulukko 11. Palveluinnovaatioiden kehittäjät suuruusluokan mukaan 2008–2010, osuus palveluinnovaatioita markkinoille tuoneista yrityksistä

Toimiala Henkilöstön
suuruusluokka
Yritysten
lukumäärä
Oma yritys
itse
Oma yritys
yhdessä
muiden kanssa
Oma yritys
mukauttamalla/
muokkaamalla
muiden
kehittämiä
palveluita
Muut yritykset
tai laitokset
% % % %
Kaikki
toimialat
10-49 993 69,1 55,3 34,5 22,3
50-249 300 62,6 50,4 37,5 18,6
250- 157 78,8 63,8 35,1 13,6
Kaikki yritykset 1450 68,8 55,2 35,2 20,6
Teollisuus 10-49 291 75,5 61,9 39,1 20,2
50-249 116 66,2 52,0 43,2 25,0
250- 90 82,3 57,1 31,9 15,6
Kaikki yritykset 497 74,5 58,7 38,7 20,5
Palvelut 10-49 702 66,5 52,6 32,6 23,1
50-249 184 60,3 49,4 33,8 14,5
250- 67 74,0 73,0 39,4 10,9
Kaikki yritykset 953 65,8 53,4 33,3 20,6

Lähde: Innovaatiotoiminta 2010, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi 09 1734 3263, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 7.6.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2010, Liitetaulukko 11. Palveluinnovaatioiden kehittäjät suuruusluokan mukaan 2008–2010, osuus palveluinnovaatioita markkinoille tuoneista yrityksistä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.10.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2010/inn_2010_2012-06-07_tau_011_fi.html