Liitetaulukko 48. Käyttäjien ja käyttäjätiedon mukaan ottaminen yritysten innovaatiotoimintaan henkilöstön suuruusluokan mukaan 2008–2010, osuus innovaatiotoimintaa harjoittaneista

Toimiala Henkilöstön
suuruus-
luokka
Yritysten
luku-
määrä
Asiakas-
palaute-
järjestelmät
Markkina-
tutkimukset
yms.
Tutkimus-
menetelmä
ja
havainnointi
Yhdessä
kehittäminen
Käyttäjät
muokanneet
tuotteita
Käyttäjät
kehittäneet
tuotteita
Käyttänyt
jotakin
menetelmää
% % % % % % %
Kaikki
toimialat
10-49 3258 64.2 43.9 33.6 29.0 46.4 29.0 77.1
50-249 968 76.5 60.5 40.3 36.1 47.1 30.2 85.4
250- 318 87.9 83.9 65.7 55.1 51.9 33.2 92.0
Kaikki
yritykset
4544 68.5 50.2 37.3 32.4 46.9 29.5 79.9
Teollisuus 10-49 1515 59.8 35.4 29.5 22.1 49.6 33.0 76.2
50-249 589 77.6 60.7 36.7 32.4 46.7 32.4 86.1
250- 202 91.6 85.3 64.6 53.7 50.0 33.9 94.4
Kaikki
yritykset
2306 67.1 46.3 34.4 27.5 48.9 32.9 80.3
Palvelut 10-49 1744 68.0 51.2 37.2 35.0 43.5 25.5 78.0
50-249 379 74.8 60.0 45.9 42.0 47.9 26.7 84.4
250- 116 81.5 81.6 67.5 57.5 55.3 31.9 87.7
Kaikki
yritykset
2239 69.9 54.3 40.2 37.4 44.9 26.1 79.6

Lähde: Innovaatiotoiminta 2010, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi 09 1734 3263, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 7.6.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2010, Liitetaulukko 48. Käyttäjien ja käyttäjätiedon mukaan ottaminen yritysten innovaatiotoimintaan henkilöstön suuruusluokan mukaan 2008–2010, osuus innovaatiotoimintaa harjoittaneista . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.10.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2010/inn_2010_2012-06-07_tau_048_fi.html