Liitetaulukko 4. Markkinointi- ja organisaatioinnovaatioiden yleisyys yritysmuodon mukaan 2010–2012, osuus yrityksistä

Toimiala Yritysmuoto Yritysten lukumäärä Organisaatio- innovaatioita Markkinointi- innovaatioita Markkinointi- tai organisaatio- innovaatioita Tuote-, prosessi-, markkinointi- tai organi- saatioinno- vaatioita Innovaatio- toimintaa, laaja määritelmä Kaikkia osatekijöitä
% % % % % %
Kaikki toimialat Itsenäinen yritys 4945 23,1 22,8 33,2 45,2 47,3 6,3
Osa suomalaista konsernia 2286 36,8 30,8 43,0 56,7 58,5 11,0
Osa ulkomaista konsernia 1345 42,0 33,1 49,5 61,1 62,3 10,4
Teollisuus Itsenäinen yritys 2374 20,5 22,7 32,4 48,4 50,7 6,0
Osa suomalaista konsernia 1057 40,8 33,1 47,1 60,9 64,2 15,4
Osa ulkomaista konsernia 450 42,1 30,8 49,2 69,2 69,2 11,7
Palvelut Itsenäinen yritys 2572 25,5 22,9 33,9 42,2 44,1 6,6
Osa suomalaista konsernia 1229 33,2 28,8 39,5 53,1 53,6 7,1
Osa ulkomaista konsernia 895 42,0 34,3 49,7 57,0 58,8 9,7

Lähde: Innovaatiotoiminta 2012, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi 09 1734 3263 (9.6.2014 => 029 551 3263), tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 5.6.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2012, Liitetaulukko 4. Markkinointi- ja organisaatioinnovaatioiden yleisyys yritysmuodon mukaan 2010–2012, osuus yrityksistä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2012/inn_2012_2014-06-05_tau_004_fi.html