Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Julkisten menojen hintaindeksi 2020, 4. vuosineljännes

Kuntatalous menolajeittain 2000=100

vuosineljännes, pisteluku 2008 2009 1)
    2008      Q1      Q2      Q3      Q4      Q1      Q2
1. Käyttökustannukset 131,5 129,2 131,0 132,1 133,5 133,1 133,0
1.1 Henkilöstökustannukset 137,5 135,0 136,7 137,9 140,3 140,3 140,1
1.1.1 Palkat ja palkkiot 134,7 132,3 133,9 135,1 137,4 137,6 138,3
1.1.2 Sosiaalivakuutusmaksut 147,1 144,4 146,2 147,6 150,1 149,5 146,4
1.1.3 Maksetut eläkkeet 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 124,4 124,4
1.2 Tavaroiden ja palvelujen ostot 127,8 125,7 127,8 128,6 129,2 128,4 128,5
1.2.1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 119,8 117,6 120,7 121,2 119,7 118,5 119,2
1.2.2 Palvelujen ostot 129,9 127,8 129,6 130,5 131,6 130,9 130,9
1.3.2 Muut käyttökustannukset 125,1 122,9 124,6 125,8 127,2 127,0 127,4
1.4 Poistot ja arvonalentumiset 110,1 109,1 110,2 110,8 110,4 108,0 106,9
2. Investointimenot 235,1 230,4 247,1 232,8 230,0 197,2 202,5
3. Rahoitusmenot 97,0 94,7 96,2 99,2 98,0 82,6 65,6
Liikelaitokset 127,5 125,5 128,1 128,3 128,3 125,6 125,2
Yhteensä ml. liikelaitokset 131,9 129,7 131,7 132,5 133,8 132,8 132,7
yhteensä, pl. liikelaitokset 132,2 129,9 131,9 132,8 134,2 133,3 133,2
1) ennakollinen

Lähde: Julkisten menojen hintaindeksi 2000=100. Tilastokeskus

Lisätietoja: Sanna Malinen (09) 1734 3564, Anne Piistari (09) 1734 3487, kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar


Päivitetty 23.10.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisten menojen hintaindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4505. 2. vuosineljännes 2009, Kuntatalous menolajeittain 2000=100 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.3.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jmhi/2009/02/jmhi_2009_02_2009-08-27_tau_001_fi.html