Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Julkisten menojen hintaindeksi 2020, 4. vuosineljännes

Kuntatalous menolajeittain 2000=100:

vuosineljännes, pisteluku 2008 2009 1)
2008 Q1 Q2 Q3 Q4 2009 Q1 Q2 Q3 Q4
1. Käyttökustannukset 131,5 129,2 131,0 132,1 133,5 134,0 133,1 133,0 134,1 135,8
1.1 Henkilöstökustannukset 137,5 135,0 136,7 137,9 140,3 141,5 140,3 140,1 141,7 144,0
1.1.1 Palkat ja palkkiot 134,7 132,3 133,9 135,1 137,4 139,5 137,6 138,3 139,9 142,2
1.1.2 Sosiaalivakuutusmaksut 147,1 144,4 146,2 147,6 150,1 148,6 149,5 146,4 148,1 150,5
1.1.3 Maksetut eläkkeet 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 124,4 124,4 124,4 124,4 124,4
1.2 Tavaroiden ja palvelujen ostot 127,8 125,7 127,8 128,6 129,2 129,2 128,4 128,5 129,2 130,6
1.2.1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 119,8 117,6 120,7 121,2 119,7 119,0 118,5 119,2 119,0 119,5
1.2.2 Palvelujen ostot 129,9 127,8 129,6 130,5 131,6 131,7 130,9 130,9 131,8 133,4
1.3 Muut käyttökustannukset 125,1 122,9 124,6 125,8 127,2 127,9 127,0 127,4 128,1 129,3
1.4 Poistot ja arvonalentumiset 110,1 109,1 110,2 110,8 110,4 106,4 108,0 106,9 105,9 105,1
2. Investointimenot 235,1 230,4 247,1 232,8 230,0 205,7 197,2 202,5 203,7 219,3
3. Rahoitusmenot 97,0 94,7 96,2 99,2 98,0 65,1 82,6 65,6 58,0 54,2
Liikelaitokset 127,5 125,5 128,1 128,3 128,3 125,7 125,6 125,2 125,3 126,7
Yhteensä ml. liikelaitokset 131,9 129,7 131,7 132,5 133,8 133,6 132,8 132,7 133,6 135,4
yhteensä, pl. liikelaitokset 132,2 129,9 131,9 132,8 134,2 134,1 133,3 133,2 134,1 135,9
1) ennakollinen

Lähde: Julkisten menojen hintaindeksi 2000=100. Tilastokeskus

Lisätietoja: Matias Kemppainen (09) 1734 3564, Anne Piistari (09) 1734 3487, kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar


Päivitetty 11.02.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisten menojen hintaindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4505. 4. vuosineljännes 2009, Kuntatalous menolajeittain 2000=100: . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.3.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jmhi/2009/04/jmhi_2009_04_2010-02-11_tau_001_fi.html