Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Julkisten menojen hintaindeksi 2020, 4. vuosineljännes

Liitetaulukko 1. Kuntatalous menolajeittain 2005=100

vuosineljännes, pisteluku 2009 2010 1)
2009 Q1 Q2 Q3 Q4 2010 Q1 Q2 Q3 Q4
0 Yhteensä 114,0 113,7 113,3 113,8 115,1 116,3 115,3 116,0 116,5 117,2
1 Käyttökustannukset 114,1 113,4 113,4 114,1 115,5 116,7 115,9 116,5 116,9 117,7
11 Henkilöstökustannukset 116,6 115,4 115,5 116,7 118,6 119,5 118,9 119,3 119,6 120,2
111 Palkat ja palkkiot 116,5 115,0 115,6 116,9 118,7 120,2 119,6 120,0 120,4 121,0
112 Sosiaalivakuutusmaksut 116,6 116,8 115,1 116,4 118,2 117,3 116,7 117,0 117,4 118,0
113 Maksetut eläkkeet 111,7 111,7 111,7 111,7 111,7 112,0 112,0 112,0 112,0 112,0
12 Tavaroiden ja palvelujen ostot 112,8 112,4 112,3 112,8 113,8 115,5 114,4 115,2 115,6 116,6
121 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 108,9 108,5 109,0 108,9 109,2 111,9 109,8 111,6 112,3 113,8
122 Palvelujen ostot 113,6 113,2 113,0 113,5 114,7 116,1 115,3 115,9 116,3 117,2
13 Muut käyttökustannukset 112,4 111,5 111,9 112,5 113,5 115,0 114,3 114,9 115,1 116,0
132 Muut käyttökustannukset 112,4 111,5 111,9 112,5 113,5 115,0 114,3 114,9 115,1 116,0
14 Poistot ja arvonalentumiset 103,9 105,4 104,4 103,4 102,6 103,2 102,5 102,9 103,5 104,1
141 Poistot 103,9 105,4 104,4 103,4 102,6 103,2 102,5 102,9 103,5 104,1
2 Investointimenot 126,9 121,7 124,9 125,6 135,3 139,1 125,9 138,7 145,8 145,8
3 Rahoitusmenot 99,7 126,5 100,5 88,8 83,0 75,0 76,4 75,2 74,4 73,8
4 Liikelaitokset 111,0 111,9 110,7 110,4 111,0 112,3 111,2 112,1 112,5 113,5
SSS Yhteensä ml. liikelaitokset 113,7 113,5 113,0 113,5 114,7 115,9 115,0 115,7 116,1 116,9
1) ennakollinen

Lähde: Julkisten menojen hintaindeksi 2005=100. Tilastokeskus

Lisätietoja: Suvi Kärki (09) 1734 3488, Anne Piistari (09) 1734 3487, kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar


Päivitetty 9.2.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisten menojen hintaindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4505. 4. vuosineljännes 2010, Liitetaulukko 1. Kuntatalous menolajeittain 2005=100 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.3.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jmhi/2010/04/jmhi_2010_04_2011-02-09_tau_001_fi.html