Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Den offentliga sektorns miljövårdsutgifter 2006

2006
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Dela