Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain 2020, 1. vuosineljännes

Liitetaulukko 1. Julkisyhteisöjen kokonaistulojen ja kokonaismenojen muutos 2015/1

  2015/1–2014/1
muutos
miljoonaa €
2015/1–2014/1
%
2015/1–2014/4
%
1)
Julkisyhteisöt tulot yhteensä 208 0,7 -1,1
Valtionhallinto 151 1,2 -2,1
Paikallishallinto -59 -0,5 0,3
Työeläkelaitokset 134 2,0 0,3
Muut sosiaaliturvarahastot 131 2,8 0,9
Sulautus 2) -149 .. ..
Julkisyhteisöt menot yhteensä -54 -0,2 -0,6
Valtionhallinto -619 -4,2 -2,8
Paikallishallinto 171 1,5 0,4
Työeläkelaitokset 409 7,1 5,4
Muut sosiaaliturvarahastot 134 2,9 -0,1
Sulautus 2) -149 .. ..
1) Kokonaistulojen ja kokonaismenojen muutos edellisestä neljänneksestä on laskettu kausitasoitetuista aikasarjoista.
2) Sektorin julkisyhteisöt yhteensä taloustoimet korot, tulonsiirrot, investointavustukset sekä muut pääomansiirrot on sulautettu julkisyhteisöjen sektorin sisällä. Muita taloustoimia ei ole sulautettu.

Lähde: Julkisyhteisön tulot ja menot, 1. neljännes 2015. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jouni Pulkka 0295513532, Teuvo Laukkarinen 0295513315, Anu Karhu 0295513325, Kirsi Peltonen 0295513464, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 24.06.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9366. 1. vuosineljännes 2015, Liitetaulukko 1. Julkisyhteisöjen kokonaistulojen ja kokonaismenojen muutos 2015/1 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.7.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jtume/2015/01/jtume_2015_01_2015-06-24_tau_001_fi.html