Kansantalouden tilinpito

Kansantalouden tilinpito on laaja, tilastoihin perustuva kokonaisjärjestelmä, jolla kuvataan kansantalouden toimintaa kokonaisvaltaisesti, järjestelmällisesti ja kansainvälisten suositusten mukaisesti. Se kuvaa systemaattisesti sekä kansantalouden rakennetta että siinä tapahtuvia muutoksia.

Tunnetuin kansantalouden tilinpidon tunnusluku on bruttokansantuote, mutta järjestelmä sisältää lukuisia muita kansantalouden ja sen eri sektoreiden ja osa-alueiden tietoja.

Katso videolta, miten kokonaiskuva taloudesta rakentuu:

Ajankohtaista

Kansantalouden tilinpidon kuviot

BKT:n volyymi-indeksi
2000=100

Kotitalouksien oikaistu
reaalitulo 2000=100

Palkansaajakorvausten osuus kansantulosta, %

Kansantalouden tilinpidon historialliset sarjat

Yksityisen kulutuksen
rakenne 1860-1970

Tavaraviennin rakenne
1860-1970

BKT:n volyymi-indeksi
1860-2013, 1926=100

Päivitetty 4.3.2019