Finlands officiella statistik

Massmediestatistik

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Massmediemarknaden ökade något
24.11.2017
Massmediemarknaden ökade något år 2016. Värdet av massmediemarknaden var ungefär 3,8 miljarder euro. Marknadens värde ökade med 1,2 procent jämfört med året innan, dvs. med drygt 40 miljoner euro.

Nästa offentliggörande:
23.11.2018

Beskrivning: Statistiken över massmedier beskriver de olika mediesektorernas ekonomi, företagsstrukturer, innehåll, konsumtion, publik, internationalisering och arbetskraft. Data publiceras i tabellservice för massmediestatistik i tabellservice för massmediestatistik.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: internet, masskommunikation, massmediernas ekonomi, radio, television, tidningar, tidskrifter, underhållningselektronik, webbmedier.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Massmediestatistik [e-publikation].
ISSN=2323-6337. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.10.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jvie/index_sv.html