Finlands officiella statistik

Offentliga sektorns skuld kvartalsvis

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Den offentliga sektorns skuld ökade med 0,9 miljarder euro under tredje kvartalet 2016
21.12.2016
Den offentliga sektorns EDP-skuld, dvs. den konsoliderade skulden till nominellt värde, ökade under tredje kvartalet 2016 med 0,9 miljarder euro och uppgick i slutet av kvartalet till 131,2 miljarder euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över den offentliga sektorns skuld kvartalsvis.

Nästa offentliggörande:
16.3.2017

Beskrivning: Syftet med rapporteringen av den offentliga sektorns skuld kvartalsvis är att i enlighet med EU:s stabilitets- och tillväxtpakt följa skuldsättningen inom den offentliga ekonomin i EU-länderna. Den EU-förordning som reglerar den kvartalsvisa rapporteringen trädde i kraft år 2004. Statistiken omfattar den offentliga sektorns skuld i slutet av kvartalet fördelad efter undersektor i statens, kommunernas och socialskyddsfondernas skuldbalanser.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: kommunekonomi, offentlig ekonomi, offentliga sektorn, offentlig skuld, skulder, socialskyddsfonder, statsskuld.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Den offentliga sektorns skuld kvartalsvis har övergått till ENS 2010
30.9.2014
Europeiska unionen övergick till ett nytt räkenskapssystem ENS 2010 (ESA 2010) i slutet av september.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns skuld kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1799-8026. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.2.2017].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jyev/index_sv.html

Dela