Finlands officiella statistik

Offentliga sektorns skuld kvartalsvis

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Den offentliga sektorns skuld minskade med 2,5 miljarder euro under tredje kvartalet 2015
21.12.2015
Den offentliga sektorns EDP-skuld, dvs. den konsoliderade skulden till nominellt värde, minskade under tredje kvartalet 2015 med 2,5 miljarder euro och uppgick i slutet av kvartalet till 126,1 miljarder euro. Jämfört med året innan har den offentliga sektorns skuld ökat med totalt 7,6 miljarder euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över den offentliga sektorns skuld kvartalsvis.

Nästa offentliggörande:
16.3.2016

Beskrivning: Syftet med rapporteringen av den offentliga sektorns skuld kvartalsvis är att i enlighet med EU:s stabilitets- och tillväxtpakt följa skuldsättningen inom den offentliga ekonomin i EU-länderna. Den EU-förordning som reglerar den kvartalsvisa rapporteringen trädde i kraft år 2004. Statistiken omfattar den offentliga sektorns skuld i slutet av kvartalet fördelad efter undersektor i statens, kommunernas och socialskyddsfondernas skuldbalanser.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: kommunekonomi, offentlig ekonomi, offentliga sektorn, offentlig skuld, skulder, socialskyddsfonder, statsskuld.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Den offentliga sektorns skuld kvartalsvis har övergått till ENS 2010
30.9.2014
Europeiska unionen övergick till ett nytt räkenskapssystem ENS 2010 (ESA 2010) i slutet av september.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns skuld kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1799-8026. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.2.2016].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jyev/index_sv.html

Dela