Finlands officiella statistik

Materialflöden i samhällsekonomin

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Användningen av inhemska naturresurser ökade med 5 procent år 2017
15.11.2018
I Finland uppgick användning av resurser år 2017 till 237 miljoner ton som direkta flöden, vilket var omkring 3,5 procent mer än år 2016. De direkta inflödena omfattar både varuimporten och materialuttag ur Finlands jordmån och vegetation. Användningen av direkta inhemska inflöden ökade med 5 procent och uppgick till 180 miljoner ton. Bakom ökningen låg särskilt den ökade utvinningen av mineral och användningen av jordmaterial.

Nästa offentliggörande:
14.11.2019

Beskrivning: Statistiken över materialflöden i samhällsekonomin beskriver i massaenhet (ton) hur mycket material som tagits i bruk ur naturen eller på annat vis transporterats eller omvandlats. Denna materialmängd samt dess förhållande till andra totalstorheter beskriver beroendet av material inom samhällsekonomin och det tryck som den ekonomiska verksamheten riktar mot miljön. Särskild uppmärksamhet har fästs vid utvecklingen av förhållandet mellan bruttonationalprodukten och den materialmängd som behövs för dess produktion. I statistiken över materialflöden i samhällsekonomin har användningsmängderna av olika materialflöden såsom sten, olja, trä räknats ihop. Det innebär dock att totalstorheterna i räkenskaperna över materialflöden inte direkt visar intensiteten eller kvaliteten när det gäller den miljöbelastning som ekonomiska aktiviteter förorsakat.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord:
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Materialflöden i samhällsekonomin [e-publikation].
ISSN=2242-1270. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.10.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kanma/index_sv.html