Finlands officiella statistik

Erhållande av finskt medborgarskap

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Antalet personer som fick finskt medborgarskap ökade något år 2019
7.5.2020
Enligt Statistikcentralen fick 9 649 utländska medborgare som var fast bosatta i Finland finskt medborgarskap under år 2019. Jämfört med år 2018 beviljades 438 fler personer finskt medborgarskap. Uttryckt i relativa tal ökade antalet med 5 procent från året innan.

Nästa offentliggörande:
Inga offentliggöranden görs på svenska om denna statistik år 2020.

Beskrivning: Statistiken beskriver utländska medborgare som är fast bosatta i Finland och som under statistikåret beviljats finskt medborgarskap. En utlänning kan få finskt medborgarskap efter att ha bott sex år i Finland. Erhållande av finskt medborgarskap är också möjligt om den utländska personen bott tre år i Finland tillsammans med en finsk make/maka. Finskt medborgarskap kan erhållas med ansöknings- eller anmälningsförfarande, men denna uppgift finns inte i Statistikcentralens material. Finskt medborgarskap som erhållits i samband med födseln ingår inte i statistiken.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: dubbelt medborgarskap, medborgarskap, utlänningar.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Erhållande av finskt medborgarskap [e-publikation].
ISSN=1797-7150. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.10.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kans/index_sv.html