Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto -tilaston sivuilla.

Julkaistu: 2.3.2006

Kaupan liikevaihto kasvoi 5,5 prosenttia vuonna 2004

Kaupan liikevaihto oli vuonna 2004 Tilastokeskuksen mukaan 95,7 miljardia euroa. Liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 5,5 prosenttia. Liikevaihdon kasvusta melkein puolet tuli tukkukaupasta, runsas kolmannes autokaupasta ja vähittäiskaupan osuus kasvusta oli 14 prosenttia. Kaupan yrityksistä 99 prosenttia kuului pk-sektoriin, jonka osuus toimialan liikevaihdosta oli 42, henkilöstöstä 58 prosenttia.

Kaupan toimialojen liikevaihdon muutos 2003 ja 2004

Vaikka kaupan kannattavuuden tunnusluvuissa ei tapahtunut olennaisia muutoksia verrattuna edellisiin vuosiin, kohenivat kaikki katteet euromääräisesti. Kaupan myyntikate kasvoi 674 miljoonaa euroa edellisvuodesta ja oli 21.3 miljardia euroa vuonna 2004. Voittoa kaupalle kertyi 2,9 miljardia euroa eli 3 prosenttia liiketoiminnan tuotoista. Kaupan rahoitusasema pysyi edellisen vuoden tasolla, omavaraisuusasteen ollessa 44,9 prosenttia taseesta. Kokonaisvelkojen suhde liikevaihtoon oli 25,1 ja nettovelkojen 19,7 prosenttia. Maksuvalmius kohosi tyydyttävästä hyväksi.

Liikevaihdolla mitattuna autokaupassa oli kolmas vahva kasvun vuosi. Liikevaihtoa kertyi 17,6 miljardia euroa. Kannattavuus kuitenkin heikkeni hieman edellisestä vuodesta. Tukkukaupan liikevaihto kasvoi edelliseen vuoteen verratuna 5,1 prosenttia ja oli 49,7 miljardia euroa. Kannattavuus säilyi edellisen vuoden tasolla. Rahoitusasema sen sijaan heikkeni hieman, koska velat suhteessa liikevaihtoon lisääntyivät runsaalla prosenttiyksiköllä vuotta aiemmasta. Kaupan liikevaihdosta 28 prosenttia tuli vähittäiskaupasta, jonka liikevaihto oli 27,2 miljardia euroa.

Lähde: Yritysten rakenteet / tilinpäätöstilasto 2004. Tilastokeskus

Lisätietoja: Leena Jussila (09) 1734 3754, Seija Kolehmainen (09) 1734 2237, rakenne.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kaija Hovi

Linkit: taulukot

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot


Päivitetty 2.3.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kaupan tilinpäätöstilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-5336. 2004. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.10.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/katipa/2004/katipa_2004_2006-03-02_tie_002.html