Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto -tilaston sivuilla.

Julkaistu: 27.9.2007

Kaupan liikevaihto kasvoi 8,1 prosenttia vuonna 2006

Kaupan liikevaihto kohosi vuonna 2006 Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 109 miljardiin euroon, kasvua edellisestä vuodesta oli 8,1 prosenttia. Kaupan liikevaihdon 8,1 miljardin euron kasvusta yli puolet tuli tukkukaupasta. Tukkukauppa keräsi liikevaihtoa 57,6 miljardia ja vähittäiskauppa 29,6 miljardia euroa. Autokauppa kasvoi edellisvuoden tapaan voimakkaasti. Liikevaihtoa autokaupat keräsivät 20,8 miljardia euroa, kasvuprosentin ollessa 9,7.

Kannattavuuden tunnusluvut heikkenivät hieman kaupassa. Toimintakulujen vähentämisen jälkeen käyttökatetta jäi 4,5 miljardia euroa eli 4,1 prosenttia liiketoiminnan tuotoista. Tilikauden tulosta kauppa sai 3,7 miljardia euroa. Tukkukaupassa kannattavuuden tunnusluvut pysyivät edellisvuoden tasolla kokonaistulosta lukuunottamatta, joka koheni lähes puoli prosenttiyksikköä. Vähittäiskaupassa käyttökate- ja liiketulosprosentit heikkenivät puoli prosenttiyksikköä edelliseen vuoteen verrattuna. Käyttökatetta autokaupalle jäi 620 miljoonaa euroa, mikä oli 33 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna 2005. Voittoa autokauppa tuotti 480 miljoonaa euroa.

Kaupan liikevaihto toimialoittain 2005-2006*

* ennakkotieto

Tiedot perustuvat verohallinnon elinkeinoveroaineistoihin. Tietoja on täydennetty Tilastokeskuksen omalla kyselyllä. Verohallinto uudisti vuodesta 2006 alkaen veroaineistonsa tietosisältöä. Lue lisää muutoksesta.

Lähde: Yritystoiminnan tulos 2006, ennakkotietoja. Tilastokeskus

Lisätietoja: Leena Jussila (09) 1734 3754, Seija Kolehmainen (09) 1734 2237, rakenne.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja : Kaija Hovi

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot


Päivitetty 27.9.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kaupan tilinpäätöstilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-5336. 2006. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.10.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/katipa/2006/katipa_2006_2007-09-27_tie_001.html