Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto -tilaston sivuilla.

Julkaistu: 3.4.2008

Kaupan liikevaihto kasvoi 7,7 prosenttia vuonna 2006

Kaupan yrityset keräsivät liikevaihtoa vuonna 2006 Tilastokeskuksen mukaan 108,7 miljardia euroa. Liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 7,8 miljardia euroa eli 7,7 prosenttia. Liikevaihdon kasvusta lähes 58 prosenttia tuli tukkukaupasta, viidesosa vähittäiskaupasta ja autokaupan osuus kasvusta oli 22 prosenttia. Kaupan yrityksistä lähes 99 prosenttia kuuluu pk-sektoriin, jonka osuus toimialan liikevaihdosta oli 38 ja henkilöstöstä 57 prosenttia.

Kaupan toimialojen liikevaihdon muutos 2005 ja 2006

Kaupan toimialojen liikevaihdon muutos 2005 ja 2006

Liikevaihdolla mitattuna autokaupassa oli viides vahvan kasvun vuosi. Liikevaihtoa kertyi 20,7 miljardia euroa. Liikevaihdon kasvusta huolimatta kaikki lasketut kannattavuuden tunnusluvut heikkenivät hieman edelliseen vuoteen verrattaessa. Käyttökatetta, joka oli 3,1 prosenttia liiketoiminnan tuotoista, autokauppa sai 638 miljoonaa euroa.

Yli puolet kaupan liikevaihdosta, 57,3 miljardia euroa, tuli tukkukaupasta. Kokonaistulosta lukuun ottamatta tukkukaupan kannattavuuden tunnusluvut heikkenivät hieman. Myyntikate, joka aleni 1,1 prosenttiyksikköä, oli 17,9 prosenttia liikevaihdosta. Vähittäiskauppa, joka työllisti puolet kaupan henkilöstöstä, keräsi liikevaihtoa 29,7 miljardia euroa. Kannattavuuden tunnusluvut säilyivät edellisen vuoden tasolla. Myyntikatetta vähittäiskaupalle kertyi puoli miljardia enemmän kuin vuotta aiemmin, yhteensä 8,8 miljardia euroa.

Tiedot perustuvat verohallinnon elinkeinoveroaineistoihin. Tietoja on täydennetty Tilastokeskuksen omalla kyselyllä. Verohallinto uudisti vuodesta 2006 alkaen veroaineiston tietosisältöä. Lue lisää muutoksesta .


Lähde: Kaupan tilinpäätöstilasto 2006, Tilastokeskus

Lisätietoja: Leena Jussila (09) 1734 3754, rakenne.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kaija Hovi

Julkaisu pdf-muodossa (16 sivua 346,4 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 03.04.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kaupan tilinpäätöstilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-5336. 2006. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.10.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/katipa/2006/katipa_2006_2008-04-03_tie_001_fi.html