Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto -tilaston sivuilla.

Julkaistu: 26.6.2008

Kaupan liikevaihto kasvoi 8,6 prosenttia vuonna 2007

Kaupan liikevaihto kohosi vuonna 2007 Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 118 miljardiin euroon, kasvua edellisestä vuodesta oli 8,6 prosenttia. Kaupan liikevaihdon 9,4 miljardin euron kasvusta lähes kaksi kolmasosaa tuli tukkukaupasta. Tukkukauppa keräsi liikevaihtoa 63,2 miljardia ja vähittäiskauppa 31,7 miljardia euroa. Autokaupan edellisvuosien voimakas kasvu laantui hieman. Liikevaihtoa autokaupat keräsivät 21,9 miljardia euroa, kasvuprosentin ollessa 6,2.

Liikevaihdon reippaasta kasvusta huolimatta myyntikate ja kokonaistulosprosentit kuitenkin heikkenivät hieman kaupassa. Muuten kannattavuuden tunnusluvut säilyivät edellisvuoden tasolla. Toimintakulujen vähentämisen jälkeen käyttökatetta jäi 5 miljardia euroa eli 4,2 prosenttia liiketoiminnan tuotoista. Voittoa kauppa tuotti 3,8 miljardia euroa. Tukkukaupassa kannattavuuden tunnusluvut pysyivät edellisvuoden tasolla. Tilikauden tulos, 2 miljardia euroa, oli 3,1 prosenttia liiketoiminnan tuotoista. Vähittäiskaupassa kokonais- ja tilikauden tulos heikkenivät puoli prosenttiyksikköä edelliseen vuoteen verrattuna. Myyntikatetta lukuunottamatta autokaupan kannattavuus putosi hieman edellisestä vuodesta sekä euromääräisesti että prosentuaalisesti. Tilikauden tulosta autokauppa sai 475 miljoonaa euroa eli 2,2 prosenttia liiketoiminnan tuotoista.

Kaupan liikevaihto toimialoittain 2005–2007*

Kaupan liikevaihto toimialoittain 2005–2007*
*ennakkotieto

Tiedot perustuvat verohallinnon elinkeinoveroaineistoihin. Tietoja on täydennetty Tilastokeskuksen omalla kyselyllä.


Lähde: Kaupan tilinpäätöstilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Leena Jussila (09) 1734 3754, rakenne.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kaija Hovi

Julkaisu pdf-muodossa (12 sivua 309,0 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 26.06.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kaupan tilinpäätöstilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-5336. 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.10.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/katipa/2007/katipa_2007_2008-06-26_tie_001_fi.html