Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto -tilaston sivuilla.

Julkaistu: 16.12.2008

Autokaupan liikevaihdon vahva kasvu hidastui 5,5 prosenttiin vuonna 2007

Kaupan yritykset keräsivät liikevaihtoa Tilastokeskuksen mukaan 118,4 miljardia euroa vuonna 2007. Liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 9,7 miljardia euroa eli 9 prosenttia. Liikevaihdon kasvusta kaksi kolmasosaa tuli tukkukaupasta. Liikevaihtoa tukkukauppa sai 63,7 miljardia ja vähittäiskauppa 31,7 miljardia euroa. Autokaupan viime vuosina vahvasti kasvanut liikevaihto kehittyi maltillisemmin vuonna 2007 ja oli 21,8 miljardia euroa. Kaupan yrityksistä lähes 99 prosenttia kuuluu pk-sektoriin, jonka osuus toimialan liikevaihdosta oli 37 ja henkilöstöstä 56 prosenttia.

Kaupan toimialojen liikevaihdon kasvu 2006 ja 2007

Kaupan toimialojen liikevaihdon kasvu 2006 ja 2007

Kaikki lasketut kaupan kannattavuuden tunnusluvut säilyivät edellisvuoden tasolla. Varsinaisen toiminnan kulujen vähentämisen jälkeen jäi kaupalle käyttökatetta edellisvuoden tapaan 4,1 prosenttia liiketoiminnan tuotoista. Tilikauden tulos 3,8 miljardia euroa oli 3,2 prosenttia tuotoista. Pk-yritysten kannattavuuden tunnusluvut kohenivat hieman vuotta aiemmasta. Käyttökate oli 5,4 prosenttia ja tilikauden tulos 4,3 prosenttia tuotoista.

Autokaupan kannattavuus heikkeni myyntikatetta lukuunottamatta sekä euromääräisesti että prosentuaalisesti. Käyttökatetta autokauppa sai 579 miljoonaa euroa, mikä oli 2,6 prosenttia liiketoiminnan tuotoista. Tukkukaupan kannattavuus sen sijaan koheni sekä euromääräisesti että prosentuaalisesti. Myyntikate, jota tukkukauppa sai 11,4 miljardia euroa, koheni 1,1 miljardilla eurolla vuotta aiemmasta ja oli 17,8 prosenttia liikevaihdosta. Vähittäiskaupassa kokonaistulosprosentti heikkeni 0,6 prosenttiyksikköä vuotta aiemmasta, muut lasketut kannattavuuden tunnusluvut säilyivät edellisen vuoden tasolla.

Tiedot perustuvat verohallinnon elinkeinoveroaineistoihin. Tietoja on täydennetty Tilastokeskuksen omalla kyselyllä ja virallisilla tilinpäätöstiedoilla.


Lähde: Kaupan tilinpäätöstilasto 2007, Tilastokeskus

Lisätietoja: Leena Jussila (09) 1734 3754, rakenne.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (16 sivua 346,4 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 16.12.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kaupan tilinpäätöstilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-5336. 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.10.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/katipa/2007/katipa_2007_2008-12-16_tie_001_fi.html