Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto -tilaston sivuilla.

Julkaistu: 8.7.2009

Kaupan liikevaihto kasvoi 6,1 prosenttia vuonna 2008*

Kaupan liikevaihto kohosi vuonna 2008 Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 125,5 miljardiin euroon, kasvua edellisestä vuodesta oli 6,1 prosenttia. Kaupan liikevaihdon 7,2 miljardin euron kasvusta lähes kaksi kolmasosaa tuli tukkukaupasta. Tukkukaupan liikevaihto nousi 4,6 miljardia ja vähittäiskaupan 1,7 miljardia euroa edellisestä vuodesta. Autokaupan liikevaihto kasvoi kaupan toimialoista vähiten. Liikevaihto koheni 3,2 prosenttia ja nousi 21,1 miljardiin euroon.

Kaupan liikevaihto toimialoittain 2007–2008*

Kaupan liikevaihto toimialoittain 2007–2008*

*ennakkotieto

Myyntikatetta lukuunottamatta kannattavuus heikkeni kaupassa. Myyntikate, joka koheni 1,6 miljardia euroa, oli edellisvuoden tapaan 21,2 prosenttia liikevaihdosta. Kaikki muut lasketut välitulokset heikkenivät sekä prosentuaalisesti että euromääräisesti. Käyttökate putosi 0,6 prosenttiyksikköä edellisvuodesta ja oli 3,5 prosenttia liiketoiminnan tuotoista. Tilikauden tulosta kauppa sai 2,1 miljardia euroa eli 1,6 prosenttia liiketoiminnan tuotoista.

Vaikka tukkukaupan liikevaihto kasvoi voimakkaasti kannattavuus kuitenkin heikkeni. Myyntikate oli ainoa välitulos, joka koheni euromääräisesti. Tukkukaupan myyntikate, joka oli puoli miljardia edellisvuotta enemmän, nousi 11,9 miljardiin euroon. Myös vähittäis- ja autokaupassa, myyntikatetta lukuunottamatta, kannattavuus heikkeni.

Tiedot perustuvat verohallinnon elinkeinoveroaineistoihin. Tietoja on täydennetty Tilastokeskuksen omalla kyselyllä. Tilinpäätöstilastossa on siirrytty käyttämään Tol 2008 -luokitusta .


Lähde: Yritysten rakenteet / Tilinpäätöstilasto 2008, Tilastokeskus

Lisätietoja: Leena Jussila (09) 1734 3754, rakenne.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (13 sivua 317,1 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 08.07.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kaupan tilinpäätöstilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-5336. 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.10.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/katipa/2008/katipa_2008_2009-07-08_tie_001_fi.html