Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto -tilaston sivuilla.

Julkaistu: 22.9.2010

Kaupan liikevaihto putosi 13,9 prosenttia 2009

Kauppa keräsi liikevaihtoa vuonna 2009 Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 108,1 miljardia euroa. Liikevaihto heikkeni edellisestä vuodesta 17,5 miljardia euroa eli 13,9 prosenttia. Eniten liikevaihto putosi tukku- ja autokaupassa. Tukkukaupan liikevaihto heikkeni 14,5 prosenttia ja autokaupan 33,1 prosenttia edellisestä vuodesta. Sen sijaan vähittäiskaupan liikevaihto säilyi lähes edellisvuoden tasolla pudoten vain 0,6 prosenttia vuotta aiemmasta.

Kaupan liikevaihto toimialoittain 2008–2009*

Kaupan liikevaihto toimialoittain 2008–2009*
*ennakkotieto

Kaupan myyntikate oli 22,9 prosenttia liikevaihdosta. Myyntikate kuitenkin heikkeni 1,8 miljardia euroa edellisestä vuodesta. Käyttökate putosi 1,2 miljardia euroa ja oli 3 prosenttia liiketoiminnan tuotoista. Sen sijaan kokonais- ja tilikauden tulos kohenivat sekä euromääräisesti että prosentuaalisesti. Voittoa kauppa sai 2,4 miljardia euroa eli 2,2 prosenttia tuotoista.

Vaikka tukkukaupan liikevaihto heikkeni voimakkaasti, kannattavuuden tunnusluvut kuitenkin kohenivat käyttökatetta ja liiketulosta lukuun ottamatta. Autokaupassa kaikki euromääräiset katteet putosivat edellisestä vuodesta. Sen tunnusluvuista myyntikate oli ainoa välitulos, joka koheni prosentuaalisesti. Vähittäiskaupassa kaikki muut lasketut kannattavuuden tunnusluvut heikkenivät prosenttiyksikön verran, paitsi myyntikate. Vähittäiskaupan myyntikate, 10,5 miljardia euroa, nousi 30,4 prosenttiin liikevaihdosta.

Tiedot perustuvat verohallinnon elinkeinoverotusaineistoihin. Tietoja on täydennetty Tilastokeskuksen omalla kyselyllä.


Lähde: Yritysten rakenteet / Tilinpäätöstilasto 2009, Tilastokeskus

Lisätietoja: Leena Jussila (09) 1734 3754, rakenne.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (13 sivua 294,9 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 22.09.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kaupan tilinpäätöstilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-5336. 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.4.2018].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/katipa/2009/katipa_2009_2010-09-22_tie_001_fi.html

Jaa