Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto -tilaston sivuilla.

Julkaistu: 22.2.2011

Kaupan liikevaihto romahti vuonna 2009

Kaupan yritykset keräsivät liikevaihtoa Tilastokeskuksen mukaan 108,6 miljardia euroa vuonna 2009. Liikevaihto heikkeni edellisestä vuodesta 17 miljardia euroa eli 13,5 prosenttia. Pk-yritykset kattoivat 39 prosenttia kaupan liikevaihdosta. Kaupan toimialoista vähittäiskauppa oli ainoa, jonka liikevaihto säilyi edellisvuoden tasolla.

Kaupan liikevaihto toimialoittain 2007- 2009

Kaupan liikevaihto toimialoittain 2007- 2009

Kaupan myyntikate, 25 miljardia euroa, oli 23 prosenttia liikevaihdosta. Se heikkeni edellisestä vuodesta 1,6 miljardia euroa. Varsinaisten toimintakulujen vähentämisen jälkeen kaupalle jäi käyttökatetta 3,5 miljardia euroa eli 3,2 prosenttia liiketoiminnan tuotoista. Kauppa sai tilikauden tulosta 2,2 prosenttia liiketoiminnan tuotoista, euroina 2,5 miljardia.

Kaupan pk-yritysten kannattavuus heikkeni myyntikateprosenttia lukuun ottamatta sekä euromääräisesti että prosentuaalisesti edellisestä vuodesta. Myyntikatetta, joka pieneni 0,6 miljardia euroa edellisestä vuodesta, pk-yritykset saivat 12,8 miljardia euroa eli 30,4 prosenttia liikevaihdosta. Pk-yrityksille jäi voittoa tilikaudelta 1,1 miljardia euroa.

Kaupan omavaraisuusaste koheni 1,8 prosenttiyksikköä ja oli 41,5 prosenttia taseesta. Myös kokonaisvelat suhteessa liikevaihtoon kasvoivat hieman ja olivat 29,6 prosenttia.

Tiedot perustuvat verohallinnon elinkeinoveroaineistoihin. Tietoja on täydennetty Tilastokeskuksen omalla kyselyllä ja virallisilla tilinpäätöstiedoilla.


Lähde: Kaupan tilinpäätöstilasto 2009, Tilastokeskus

Lisätietoja: Leena Jussila (09) 1734 3754, rakenne.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (17 sivua 327,2 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 22.2.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kaupan tilinpäätöstilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-5336. 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.10.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/katipa/2009/katipa_2009_2011-02-22_tie_001_fi.html