Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto -tilaston sivuilla.

Toimialaluokitus TOL 2008 otetaan käyttöön kaupan tilinpäätöstilastossa heinäkuussa 2009

Kaupan uudet julkaistavat toimialat TOL 2008 -luokituksella

Alla on luettelo kaupan tilinpäätöstilaston, ennakkotieto 2008 suunnitelluista TOL 2008 -luokituksen mukaisista julkaistavista toimialoista. Lisätietoja aiheesta voi kysyä osoitteesta rakenne.tilastot@tilastokeskus.fi. Lopulliset tiedot julkaistaan 2- ja 3- numerotasoilla joulukuussa 2009.

A-S koko yrityssektori(pl. 64, 65, 66, 84, 94, 854, 852, 853, 854, 85591, 86210, 91010, 94)

G Kauppa

45 Autokauppa

46 Tukkukauppa pl. agentuuritoiminta

47 Vähittäiskauppa

4711, 472 Päivittäistavarakauppa pl. 4725 ja 4726

Luokkien yksityiskohtaiset kuvaukset löytyvät Tilastokeskuksen luokitussivuilta.

Tietojen julkaiseminen taannehtivasti TOL 2008 -luokituksella

Heinäkuun 2009 ennakossa tiedot julkaistaan vuosilta 2007 ja 2008 TOL 2008 -luokituksella.

TOL 2008- ja TOL 2002 -tietojen käyttö ja vertailtavuus

Siirtymäkauden ajan, vuoden 2011 puoliväliin asti, käytössä on eri tilastoissa sekä TOL 2008:n että TOL 2002:n mukaisia tietoja. Kaupan tilinpäätöstilaston TOL 2002 mukaisia tietoja julkaistaan tilastovuodelta 2008 StatFin-tilastotietokannassa. Vuoden 2009 tietoja ei enää julkaista TOL 2002 -luokituksella.

Kaupan tilinpäätöstilaston, ennakkotietoja 2008 TOL 2008 -luokituksen mukaisia tietoja vertailtaessa aiemmin julkaistuihin TOL 2002 -luokituksen mukaisiin tietoihin on huomioitava seuraavat asiat:

Autokaupan toimialoilta siirtyy osia 47 Vähittäiskauppaan, C teollisuuteen ja H Kuljetukseen ja varastointiin;

 • 50501 huoltamotoiminta ja 50502 ja polttoaineiden vähittäiskauppa automaateista siirtyy autokaupasta vähittäiskauppaan 47301 huoltamotoiminta ja 47302 polttoaineiden vähittäiskauppa automaateista -toimialoille.
 • 50201 Moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus -toimialalta siirtyy osa C teollisuuteen 33130 Elektronisten ja optisten laitteiden korjaus ja huolto -toimialalle ja osa H Kuljetukseen ja varastointiin 52219 Muu maaliikennettä palveleva toiminta -toimialalle. Autokauppaan jää edelleen 45201 Moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus -toimiala.

Vähittäiskaupan toimialoilta siirtyy korjaus- ja huoltotoimintoja S Muuhun palvelutoimintaan ja C teollisuuteen;

 • 52451 Kodinkoneiden ja viihde-elektroniikan vähittäiskaupasta 95210 Viihde-elektroniikan korjaukseen
 • 52464 Lukkoseppä- ja avainliikkeistä 95290 Muiden henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaukseen
 • 52493 Tietoliikennevälineiden ja toimistokoneiden vähittäiskaupasta 95120 Viestintälaitteiden korjaukseen
 • 52710 Jalkineiden ja nahkatuotteiden korjauksesta 95230 Jalkineiden ja nahkatavaroiden korjaukseen
 • 52720 Kotitaloussähkölaitteiden korjauksesta 95210 Viihde-elektroniikan korjaukseen ja 95220 Kotitalouskoneiden sekä kodin ja puutarhan laitteiden korjaukseen
 • 52730 Kellojen ja kultasepäntuotteiden korjauksesta 95250 Kellojen ja korujen korjaukseen
 • 52740 Muusta henkilökohtaisten esineiden ja kotitalousesineiden korjauksesta 95120 Viestintälaitteiden korjaukseen, 95220 Kotitalouskoneiden sekä kodin ja puutarhan laitteiden korjaukseen ja 95290 Muiden henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaukseen sekä teollisuuteen 13300 tekstiilien viimeistely -toimialalle

TOL 2008 -luokituksessa kaupan toimialoille siirtyy osia seuraavasti:

Tukkukauppaan tulee osia O Muut yhteiskunnalliset palvelut -toimialalta ja vähittäiskauppaan

DN Muu valmistus sekä H Majoitus- ja ravitsemistoiminta -toimialoilta;

 • 46110 Maatalousraaka-aineiden, elävien eläinten, tekstiiliraaka-aineiden sekä puolivalmisteiden agentuuritoimintaan tulee osia 92620 Urheilutoiminta -toimialalta
 • 47599 Muualla luokittelemattomien kotitaloustarvikkeiden vähittäiskauppaan tulee osa 36630 Muualla luokittelematon valmistus -toimialalta
 • 47990 Vähittäiskauppa muualla kuin myymälöissä -toimialalle tulee osa 55520 Ateriapalvelusta.

Päivitetty 27.1.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kaupan tilinpäätöstilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-5336. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.2.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/katipa/katipa_2009-01-27_luo_001.html