Fr.o.m. statistikåret 2011 publicerar Statistikcentralen inte längre Konsumentbarometern efter landskap i sin nuvarande form

Landskapsvisa kvartalsuppgifter om de centrala nettotalen för åren 1995-2010 finns tillgängliga i databastabellen under punkten Tabeller på förstasidan till Konsumentbarometern landskapvis. I framtiden kommer den landskapsvisa databastabellen att utarbetas och publiceras kvartalsvis under punkten Tabeller på förstasidan till Konsumentbarometer.

 


Päivitetty 21.1.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajabarometri [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-864X. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.3.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kbar/kbar_2011-01-20_uut_001_sv.html