Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Käsitteet ja määritelmät

Hallintotuomioistuin

Hallintolainkäyttöasioita käsittelevä tuomioistuin. Yleisiä hallintotuomioistuimia ovat

korkein hallinto-oikeus ja alueelliset hallinto-oikeudet.

Käsittelyaika

Käsittelyaika tarkoittaa asian ratkaisuun kulunutta aikaa. Aika lasketaan asian saapumispäivästä ratkaisupäivään.

Valituslupa

Lupa hakea muutosta ylimmältä tuomioistuimelta alemman tuomioistuimen ratkaisuun.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-1271. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.10.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/khaloikr/kas.html