Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Kuvaus

Korkeimman hallinto-oikeuden toimintaa kuvaavassa tilastossa on tietoja ratkaistuista asioista asian laadun mukaan. Korkein hallinto-oikeus käyttää ylintä tuomiovaltaa hallintolainkäyttöasioissa. Alempia hallintotuomioistuimia ovat alueelliset hallinto-oikeudet. Valtaosassa korkeimman hallinto-oikeuden käsittelemistä asiaryhmistä ei ole valituslupajärjestelmää. Merkittävämmät asiaryhmät, joissa on ensin haettava valituslupaa, ovat verotusta koskevat asiat, ulkomaalaisasiat ja toimeentuloasiat. Suurin osa korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisemista asioista oli valituksia hallinto-oikeuksien päätöksistä.

Tilaston koko kuvaus.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-1271. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.10.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/khaloikr/meta.html