Finlands officiella statistik

Utbildningsanordnare och läroanstalter

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Antalet läroanstalter minskade ytterligare, antalet enhetsskolor fortsatte att öka
12.2.2019
Enligt uppgifterna i Statistikcentralens register över utbildningsanordnare och läroanstaltsregister var 715 aktiva utbildningsanordnare och 3 236 läroanstalter med omkring 1,84 miljoner studerande verksamma i slutet av år 2018. Antalet verksamma grundskolor uppgick till 2 234, varav 20 procent var enhetsskolor som omfattar årskurserna 1 - 9. Andelen enhetsskolor av grundskolorna har ökat med 10 procentenheter på tio år.

Nästa offentliggörande:
12.2.2020

Beskrivning: Statistiken över utbildningsanordnare och läroanstalter beskriver nätverket av de utbildningsanordnare och läroanstalter som är underställda offentlig tillsyn samt förändringar i dem under året. Dessutom innehåller den uppgifter om läroanstalternas adresser samt det totala antalet studeranden i skolan per den 20 september.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: grundskola, gymnasium, högskolor, läroavtalsutbildning, läroinrättningar, studerande, universitet, utbildning, utbildningsanordnare, yrkeshögskolor, yrkesläroanstalter.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utbildningsanordnare och läroanstalter [e-publikation].
ISSN=1799-5817. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kjarj/index_sv.html