Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Liitetaulukko 1. Kuntien ja kuntayhtymien talouden neljännesvuositietoja, ilman liikelaitoksia, miljoonaa euroa

  1.–3. neljännes
Kunnat Kuntayhtymät
2014 2013 Muutos, % 2014 2013 Muutos, %
Tuloslaskelma:            
Toimintatuotot 6 816 6 519 4,6 9 055 8 983 0,8
Siitä: Myyntituotot 2 740 2 580 6,2 8 392 8 311 1,0
Maksutuotot 1 220 1 179 3,5 305 306 -0,1
Toimintakulut 28 205 27 821 1,4 8 534 8 538 0,0
Siitä:  Palkat ja palkkiot 8 002 8 026 -0,3 3 268 3 358 -2,7
Henkilösivukulut 2 549 2 559 -0,4 882 891 -0,9
Asiakaspalvelujen ostot 7 851 7 635 2,8 848 841 0,8
Muiden palvelujen ostot 4 665 4 591 1,6 2 080 2 014 3,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 104 1 142 -3,3 955 980 -2,5
Avustukset 1 765 1 701 3,8 95 97 -1,5
= Toimintakate (+ tai -) -21 135 -21 038 0,5 526 452 16,5
Verotulot 16 296 15 974 2,0      
Valtionosuudet 6 292 6 349 -0,9      
Korkotuotot 128 131 -2,5 3 3 -3,4
Muut rahoitustuotot 426 456 -6,5 11 11 -1,4
Korkokulut 127 123 3,4 73 72 1,4
Muut rahoituskulut 17 22 -21,9 17 19 -10,1
= Vuosikate (+ tai -) 1 863 1 728 7,8 451 376 20,0
Investoinnit:            
Investointimenot yhteensä 1 721 1 587 8,5 481 520 -7,5
Investointitulot yhteensä 375 310 20,7 31 33 -5,7
Lainat:            
Lainakanta, neljänneksen lopussa 13 078 12 228 7,0 2 951 2 969 -0,6

Lähde: Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain, 3. neljännes 2014, Tilastokeskus

Lisätietoja: Karen Asplund 029 551 3611, Axel Lundström 029 551 2336, kuntatalous.neljanneskeruu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 28.11.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2324-0814. 3. vuosineljännes 2014, Liitetaulukko 1. Kuntien ja kuntayhtymien talouden neljännesvuositietoja, ilman liikelaitoksia, miljoonaa euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.10.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kkt/2014/03/kkt_2014_03_2014-11-28_tau_001_fi.html