Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Liitetaulukko 1. Kuntien ja kuntayhtymien talouden neljännesvuositietoja, ilman liikelaitoksia, miljoonaa euroa

  1. neljännes
Kunnat Kuntayhtymät
2015 2014 Muutos, % 2015 2014 Muutos, %
Tuloslaskelma:            
Toimintatuotot 2 188 2 102 4,1 3 037 3 003 1,1
Siitä: Myyntituotot 867 833 4,1 2 806 2 788 0,7
Maksutuotot 413 386 7,1 110 101 9,3
Toimintakulut 9 410 8 988 4,7 2 734 2 708 1,0
Siitä:  Palkat ja palkkiot 2 564 2 506 2,3 1 011 1 029 -1,7
Henkilösivukulut 813 786 3,4 275 280 -1,8
Asiakaspalvelujen ostot 2 719 2 592 4,9 291 258 12,8
Muiden palvelujen ostot 1 501 1 432 4,9 702 677 3,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 380 378 0,6 327 328 -0,2
Avustukset 607 573 5,9 34 30 11,9
= Toimintakate (+ tai -) -7 178 -6 827 5,1 303 296 2,4
Verotulot 5 502 5 358 2,7      
Valtionosuudet 2 168 2 094 3,5      
Korkotuotot 28 25 13,8 1 1 -40,8
Muut rahoitustuotot 74 77 -4,3 3 3 9,1
Korkokulut 36 32 12,0 22 22 0,5
Muut rahoituskulut 4 5 -21,0 5 5 -1,8
= Vuosikate (+ tai -) 555 691 -19,7 279 272 2,5
Investoinnit:            
Investointimenot yhteensä 366 397 -7,8 116 138 -15,6
Investointitulot yhteensä 97 76 27,6 9 3 249,9
Lainat:            
Lainakanta, neljänneksen lopussa 14 088 13 039 8,1 2 824 2 998 -5,8

Lähde: Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain, 1. neljännes 2015, Tilastokeskus

Lisätietoja: Karen Asplund 029 551 3611, Jari Kosonen 029 551 3789, kuntatalous.neljanneskeruu@tilastokeskus.fi

Vastaavan tilastojohtajan sijainen: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 29.05.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2324-0814. 1. vuosineljännes 2015, Liitetaulukko 1. Kuntien ja kuntayhtymien talouden neljännesvuositietoja, ilman liikelaitoksia, miljoonaa euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.10.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kkt/2015/01/kkt_2015_01_2015-05-29_tau_001_fi.html