Begrepp och definitioner

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Satelliträkenskaper för kultur [e-publikation].
ISSN=2323-9891. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.2.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klts/kas_sv.html