Finlands officiella statistik

Omsättning inom handeln

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Snabbestimat för detaljhandeln: Omsättningen ökade i maj med 5,0 procent från året innan
25.6.2020
Enligt Statistikcentralens snabbestimat för handeln ökade den arbetsdagskorrigerade omsättningen inom detaljhandeln med 5,0 procent i maj jämfört med maj 2019. Försäljningsvolymen, där inverkan av prisförändringar har eliminerats, ökade inom detaljhandeln med 4,7 procent under samma period. Inom dagligvaruhandeln ökade den arbetsdagskorrigerade omsättningen i maj med 8,4 procent och försäljningsvolymen för sin del med 6,6 procent från motsvarande period året innan. Utvecklingen i båda näringsgrenarna påverkades av undantagstillståndet som coronaviruset orsakat. Den arbetsdagskorrigerade utvecklingen förstärktes både av att första maj inföll på en fredag och av antalet veckoslut i maj 2020 jämfört med maj 2019.

Nästa offentliggörande:
15.7.2020

Beskrivning: Omsättningsindexet för handeln beskriver utvecklingen av handelsföretagens omsättning. Omsättningen för de största företagen inom sina näringsgrenar beskrivs utgående från omsättningen enligt försäljningsenkäten och för övriga företag utgående från de försäljningsuppgifter som fås ur Skatteförvaltningens uppgifter om skatter på eget initiativ. I omsättningen ingår inte moms. Dessutom produceras ifråga om handeln ett volymindex för försäljningen inom handeln, där prisernas inverkan har eliminerats.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: bilar, bilhandel, detaljhandel, fordon, företag, handel, parti- och detaljhandel, index, konjunkturväxlingar, motorfordon, näringsgrenar, omsättning, partihandel.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Företagens näringsgrenar har reviderats i uppgifterna som publicerades i februari
13.2.2020
I samband med statistikpublikationen i februari 2020 har man inom omsättnings- och lönesummaindexen infört de senaste fastställda näringsgrenar från företagsregistret.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom handeln [e-publikation].
ISSN=1799-0920. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klv/index_sv.html