Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Offentliggöranden

2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Tingsrätternas avgöranden i civilmål [e-publikation].
ISSN=1798-1204. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/koikrs/tie_sv.html