Liitetaulukko 1. Loppuun käsitellyt konkurssihakemukset käräjäoikeuksittain 2010

KÄRÄJÄOIKEUS Loppuun käsiteltyjä asioita yhteensä
Ahvenanmaan käräjäoikeus - Ålands tingsrätt 2
Espoon käräjäoikeus - Esbo tingsrätt 123
Etelä-Karjalan käräjäoikeus - Södra Karelens tingsrätt 74
Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus - Södra Österbottens tingsrätt 108
Etelä-Savon käräjäoikeus - Södra Savolax tingsrätt 77
Helsingin käräjäoikeus - Helsingfors tingsrätt 560
Hyvinkään käräjäoikeus - Hyvinge tingsrätt 95
Itä-Uusimaan käräjäoikeus - Östra Nylands tingsrätt 47
Kainuun käräjäoikeus - Kajanalands tingsrätt 34
Kanta-Hämeen käräjäoikeus - Egentliga Tavastlands tingsrätt 78
Kemi-Tornion käräjäoikeus - Kemi-Torneå tingsrätt 46
Keski-Pohjanmaan käräjäoikeus - Mellersta Österbottens tingsrätt 69
Keski-Suomen käräjäoikeus - Mellersta Finlands tingsrät 111
Kymenlaakson käräjäoikeus - Kymmenedalens tingsrätt 113
Lapin käräjäoikeus - Lapplands tingsrätt 57
Länsi-Uusimaan käräjäoikeus - Västra Nylands tingsrätt 112
Oulun käräjäoikeus - Uleåborgs tingsrätt 162
Pirkanmaan käräjäoikeus - Birkalands tingsrätt 249
Pohjanmaan käräjäoikeus - Österbottens tingsrätt 110
Pohjois-Karjalan käräjäoikeus - Norra Karelens tingsrätt 51
Pohjois-Savon käräjäoikeus - Norra Savolax tingsrätt 109
Päijät-Hämeen käräjäoikeus - Päijänne-Tavastlands tingsrätt 138
Satakunnan käräjäoikeus - Satakunta tingsrätt 146
Tuusulan käräjäoikeus - Tusby tingsrätt 100
Vantaan käräjäoikeus - Vanda tingsrätt 129
Varsinais-Suomen käräjäoikeus - Egentliga Finlands tingsrätt 288
Ylivieska-Raahen käräjäoikeus - Ylivieska-Brahestad tingsrätt 46
YHTEENSÄ - TOTALT 3 234

Lähde: Loppuun käsitellyt konkurssihakemukset, 2010, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Hänninen (09) 1734 2606, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 29.6.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Konkurssit [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4424. 2010, Liitetaulukko 1. Loppuun käsitellyt konkurssihakemukset käräjäoikeuksittain 2010 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.7.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/konk/2010/konk_2010_2011-06-29_tau_001_fi.html