Löner inom kommunsektorn 2007, Timlönerna

2007
Timlönerna
Offentliggöranden