Liitetaulukko 2a. Kuntasektorin kuukausipalkat sopimusalan ja koulutusasteen mukaan 2011

Sopimusala Koulutusaste Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan ansio
Yhteensä Osuus ryhmän palkansaajista (%) Keskiarvo Mediaani
Yhteensä Yhteensä 427 604 100 2 848 2 590
Perusaste 30 261 7 2 187 2 100
Keskiaste 169 032 40 2 345 2 258
Alin korkea-aste 75 684 18 2 764 2 656
Alempi korkeakouluaste 69 200 16 2 923 2 767
Ylempi korkeakouluaste 78 250 18 3 879 3 595
Tutkijakoulutusaste 5 177 1 5 449 5 300
01 KVTES Yhteensä 320 104 100 2 557 2 423
Perusaste 26 801 8 2 127 2 064
Keskiaste 152 830 48 2 311 2 242
Alin korkea-aste 67 877 21 2 714 2 616
Alempi korkeakouluaste 52 366 16 2 734 2 606
Ylempi korkeakouluaste 18 952 6 3 634 3 325
Tutkijakoulutusaste 1 278 0 4 843 4 473
02 OVTES Yhteensä 66 308 100 3 554 3 493
Perusaste 455 1 3 068 3 011
Keskiaste 3 536 5 2 822 2 762
Alin korkea-aste 3 342 5 3 265 3 271
Alempi korkeakouluaste 12 435 19 3 493 3 463
Ylempi korkeakouluaste 45 297 68 3 613 3 539
Tutkijakoulutusaste 1 243 2 4 464 4 443
03 Tekniset Yhteensä 25 422 100 2 881 2 768
Perusaste 2 599 10 2 354 2 246
Keskiaste 11 905 47 2 502 2 398
Alin korkea-aste 4 381 17 3 117 3 089
Alempi korkeakouluaste 4 200 17 3 411 3 360
Ylempi korkeakouluaste 2 259 9 4 004 3 901
Tutkijakoulutusaste 78 0 4 235 4 065
04 Lääkärit Yhteensä 14 888 100 5 700 5 767
Perusaste 213 1 4 420 4 256
Keskiaste 534 4 4 404 4 354
Alin korkea-aste 7 0         ..         ..
Alempi korkeakouluaste 86 1 4 111 3 944
Ylempi korkeakouluaste 11 473 77 5 627 5 714
Tutkijakoulutusaste 2 575 17 6 408 6 408
05 Muut Yhteensä 882 100 2 850 2 745
Perusaste 193 22 2 883 2 794
Keskiaste 227 26 2 817 2 695
Alin korkea-aste 77 9 2 725 2 585
Alempi korkeakouluaste 113 13 2 626 2 608
Ylempi korkeakouluaste 269 30 2 983 2 809
Tutkijakoulutusaste 3 0         ..         ..

Lähde: Kuntasektorin palkat 2011, Tilastokeskus

Lisätietoja: Leena Raittinen 09 1734 2909, Eeva-Liisa Petäjä 09 1734 3450, palkat.kunnat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar


Päivitetty 9.5.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntasektorin palkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0203. 2011, Liitetaulukko 2a. Kuntasektorin kuukausipalkat sopimusalan ja koulutusasteen mukaan 2011 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.5.2018].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ksp/2011/ksp_2011_2012-05-09_tau_003_fi.html

Jaa