Liitetaulukko 4. Kuntasektorin kuukausipalkat koulutusaloittain 2011

Koulutusala Sukupuoli Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan ansio
Yhteensä Kokoaikaiset Keskiarvo Mediaani
Yhteensä Yhteensä 427 604 366 126 2 848 2 590
Naiset 347 452 294 930 2 727 2 521
Miehet 80 152 71 196 3 319 3 052
0 Yleissivistävä koulutus Yhteensä 11 388 9 270 2 515 2 325
Naiset 8 146 6 620 2 459 2 277
Miehet 3 242 2 650 2 650 2 502
1 Kasvatustieteellinen ja opettajankoulutus Yhteensä 40 982 38 323 3 261 3 202
Naiset 33 177 30 815 3 162 3 108
Miehet 7 805 7 508 3 659 3 519
2 Humanistinen ja taidealan koulutus Yhteensä 23 254 20 280 3 294 3 283
Naiset 18 436 15 963 3 251 3 258
Miehet 4 818 4 317 3 451 3 367
3 Kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen koulutus Yhteensä 50 268 43 606 2 803 2 442
Naiset 43 240 37 229 2 674 2 388
Miehet 7 028 6 377 3 525 3 195
4 Luonnontieteellinen koulutus Yhteensä 9 922 8 986 3 640 3 609
Naiset 5 686 5 085 3 508 3 510
Miehet 4 236 3 901 3 810 3 749
5 Tekniikan koulutus Yhteensä 31 976 27 612 2 930 2 722
Naiset 10 591 8 672 2 552 2 259
Miehet 21 385 18 940 3 089 2 964
6 Maa- ja metsätalousalan koulutus Yhteensä 7 173 5 365 2 756 2 583
Naiset 4 046 2 934 2 638 2 480
Miehet 3 127 2 431 2 889 2 697
7 Terveys- ja sosiaalialan koulutus Yhteensä 173 871 147 756 2 893 2 605
Naiset 158 604 134 134 2 781 2 575
Miehet 15 267 13 622 3 949 3 159
8 Palvelualojen koulutus Yhteensä 48 368 41 145 2 325 2 156
Naiset 41 529 34 799 2 217 2 100
Miehet 6 839 6 346 2 876 2 794
9 Muu tai tuntematon koulutusala Yhteensä 30 402 23 783 2 188 2 100
Naiset 23 997 18 679 2 139 2 067
Miehet 6 405 5 104 2 357 2 227

Lähde: Kuntasektorin palkat 2011, Tilastokeskus

Lisätietoja: Leena Raittinen 09 1734 2909, Eeva-Liisa Petäjä 09 1734 3450, palkat.kunnat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar


Päivitetty 9.5.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntasektorin palkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0203. 2011, Liitetaulukko 4. Kuntasektorin kuukausipalkat koulutusaloittain 2011 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.6.2018].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ksp/2011/ksp_2011_2012-05-09_tau_009_fi.html

Jaa