Finlands officiella statistik

Kommunekonomi

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Nettokostnaderna för kommunernas social- och hälsovård år 2017 mindre än året innan
21.9.2018
Enligt Statistikcentralens statistik över kommunekonomin var nettokostnaderna för kommunernas social- och hälsovård totalt 17,8 miljarder euro år 2017. Detta var en minskning med 0,7 procent från året innan. Social- och hälsovården utgjorde med 58,4 procent den största andelen av nettokostnaderna för hela driftsekonomin. Största delen av nettokostnaderna för social- och hälsovården hänförde sig till specialiserad sjukvård, för vilken kommunerna använde sammanlagt 6,7 miljarder euro. Uppgifterna för statistiken samlades in från alla 311 kommuner och alla 141 samkommuner i Finland.

Nästa offentliggörande:
31.5.2019

Beskrivning: Statistiken över kommunekonomin omfattar uppgifter om kommunernas och samkommunernas intäkter och kostnader, investeringar, finansiering, tillgångar och skulder.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: bokslut, driftsekonomi, inkomster, investeringar, kommunekonomi, kommuner, koncernbokslut, offentlig sektor, samkommuner, skatteinkomster, utgifter.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Uppgifterna i statistiken om kommunekonomin har korrigerats angående år 2015 och 2016
3.11.2017
Statistikcentralen har korrigerat samkommunernas uppgifter angående statistikåret 2015.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunekonomi [e-publikation].
ISSN=2343-4155. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.3.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kta/index_sv.html