Finlands officiella statistik

Kommunekonomi kvartalsvis

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Årsbidraget för kommunerna i Fasta Finland 3,2 miljarder euro år 2017
7.2.2018
Enligt uppgifterna om bokslutsprognoser år 2017 var det sammanräknade årsbidraget för kommunerna i Fasta Finland 0,5 miljarder euro större än i bokslutet året innan. Årsbidraget förstärktes särskilt på grund av att verksamhetskostnaderna minskade med 2,1 procent och skatteinkomsterna ökade med 2,0 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kommunekonomin kvartalsvis, för vilken uppgifter om bokslutsprognoser år 2017 samlades in från alla 295 kommuner och 134 samkommuner i Fasta Finland.

Nästa offentliggörande:
25.5.2018

Beskrivning: Statistiken över kommunekonomin kvartalsvis beskriver den kvartalsvisa utvecklingen av ekonomin i kommunerna och samkommunerna i Fasta Finland.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: inkomster, kommunekonomi, kommuner, offentlig sektor, samkommuner, skatteinkomster, utgifter.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunekonomi kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2343-4120. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.5.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktan/index_sv.html

Dela