Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Tuotannon suhdannekuvaaja 2020, huhtikuu

Julkaistu: 6.8.2008

Kansantalouden tuotanto pysyi toukokuussa edellisvuoden tasollaan

Kausitasoitettu tuotanto väheni toukokuussa kaksi prosenttia edelliskuukaudesta. Alkuperäisten sarjojen mukaan tuotanto pysyi edellisvuoden toukokuuhun verrattuna ennallaan. Työpäiväkorjattuna kasvua vuodentakaisesta kertyi vajaa yksi prosentti. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen tuotannon suhdannekuvaajasta.

Tuotannon volyymi 2003- 2008, trendi ja kausitasoitettu sarja

Tuotannon suhdannekuvaajan sarjat kausitasoitetaan Tramo/Seats -menetelmällä. Kausi- ja satunnaisvaihteluista tasoitettujen sarjojen (kausitasoitettu ja trendisarja) viimeiset havainnot tarkentuvat uusien havaintojen myötä kausitasoitusmenetelmissä.

Tuotannon %-muutokset edellisvuoden vastaavasta kuukaudesta

Jalostuksen ennakoidaan kasvaneen vajaat viisi prosenttia ja palveluiden laskeneen vajaat kaksi prosenttia edellisvuoden toukokuusta. Työpäiväkorjattuna jalostus kasvoi vajaat viisi prosenttia ja palvelut laski reilun yhden prosentin. Alkutuotanto laski vajaat 14 prosenttia edellisvuoden toukokuun tasoltaan, työpäiväkorjattuna reilut 12 prosenttia. Jalostus sisältää teollisuuden ja rakentamisen. Palvelut sisältää kaupan, majoitus- ja ravitsemustoiminnan, liikenteen, liike-elämän palvelut sekä kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut, rahoitus- ja vakuutustoiminnan ja julkiset palvelut. Alkutuotannolla tarkoitetaan maa-, riista-, metsä- ja kalataloutta.

Entinen kokonaistuotannon kuukausikuvaaja uudistetaan

Helmikuun 2008 julkaisusta lähtien tilasto on julkaistu nimellä tuotannon suhdannekuvaaja. Sen laskentaa on yhdenmukaistettu neljännesvuositilinpidon tuotoksen laskentamenetelmiä vastaavaksi ja kehitystyötä jatketaan vuoden 2008 aikana. Toimialatietojen laskennassa on siirrytty käyttämään ensisijaisesti arvotietoja, jotka deflatoidaan edellisvuoden keskihintoja vertailukohtana käyttäen. Näin saadaan edellisvuoden hintaiset volyymiluvut, joissa edeltävä vuosi on aina perusvuosi. Edellisvuoden hintaisten volyymimuutosten avulla ketjutetaan ns. annual overlap -menettelyä käyttäen jatkuva viitevuoden 2000-hintainen volyymisarja, joka julkaistaan tuotannon suhdannekuvaajana. Tämä menetelmä vastaa neljännesvuositilinpidon tuotoksen deflatointi- ja ketjutusmenettelyä. Arvotietojen laskennassa on tässä julkaisussa käytetty 58 lähdettä ja hintakehityksen kuvaamisessa 59 lähdettä. Aikasarjat on uudistettu kokonaan uusien lähteiden ja menetelmien mukaisiksi vuodesta 1996 lähtien.

Tuotannon suhdannekuvaajan laskennassa käytettävien lähdeaineistojen määrää on lisätty huomattavasti ja laskenta toteutetaan aiempaa yksityiskohtaisemmalla tasolla (toimialaluokituksen 2-numerotaso). Julkaisutaso on alkutuotanto, jalostus ja palvelut. Julkaistussa kuvaajassa jo huomattava osa laskennan lähdetiedoissa on vaihdettu uudistetun neljännesvuositilinpidon mukaisiksi. Teollisuuden ja yksityisten palvelujen osalta lähdetietoina käytetään pääsääntöisesti liikevaihtokuvaajien ennakkotietoja. Muiden toimialojen osalta kehittämistä jatketaan.

Lähde: Tuotannon suhdannekuvaaja 2008, toukokuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Samu Hakala (09) 1734 3756, Veli-Pekka Karvinen (09) 1734 2667, kansantalous.suhdanteet@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot


Päivitetty 6.8.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tuotannon suhdannekuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5404. toukokuu 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.7.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktkk/2008/05/ktkk_2008_05_2008-08-06_tie_001.html