Finlands officiella statistik

Konjunkturindikator för produktionen

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Produktionen inom samhällsekonomin ökade i januari från året innan, en svag nedgång från föregående månad
15.3.2019
Den arbetsdagskorrigerade produktionen för januari 2019 var 1,5 procent högre än året innan. Den säsongrensade produktionen sjönk i januari med 0,2 procent från föregående månad. Den arbetsdagskorrigerade produktionen för december 2018 ökade enligt de reviderade uppgifterna med 2,3 procent (tidigare 2,7 procent) från december året innan.

Nästa offentliggörande:
16.4.2019

Beskrivning: Med hjälp av konjunkturindikatorn för produktionen försöker man förutse utvecklingen inom samhälls-ekonomin på månadsnivå. Indikatorn innehåller volymtidsserier fr.o.m. januari 1996. Uppgifterna är i indexform och medeltalet för år 2010 är 100. I de kedjade volymtidsserierna är basåret alltid det föregående året. Uppgifterna har beräknats som ursprungliga och arbetsdagskorrigerade för hela samhälls-ekonomin samt för tre huvudnäringsgrenar. Dessutom beräknas en säsongrensad serie och en trendserie på hela samhällsekonomins nivå.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: index, konjunkturväxlingar, produktion, samhällsekonomi, volymindex.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring:
13.11.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konjunkturindikator för produktionen [e-publikation].
ISSN=1798-5420. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.3.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktkk/index_sv.html