Finlands officiella statistik

Konjunkturindikator för produktionen

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Samhällsekonomin ökade i september
14.11.2018
Den säsongrensade produktionen ökade i september 2018 med 0,6 procent från föregående månad. Den arbetsdagskorrigerade produktionen för september var 3,2 procent högre än året innan. Den arbetsdagskorrigerade produktionen för augusti 2018 ökade enligt de reviderade uppgifterna med 2,6 procent (tidigare 2,3) från augusti året innan.

Nästa offentliggörande:
14.12.2018

Beskrivning: Med hjälp av konjunkturindikatorn för produktionen försöker man förutse utvecklingen inom samhälls-ekonomin på månadsnivå. Indikatorn innehåller volymtidsserier fr.o.m. januari 1996. Uppgifterna är i indexform och medeltalet för år 2010 är 100. I de kedjade volymtidsserierna är basåret alltid det föregående året. Uppgifterna har beräknats som ursprungliga och arbetsdagskorrigerade för hela samhälls-ekonomin samt för tre huvudnäringsgrenar. Dessutom beräknas en säsongrensad serie och en trendserie på hela samhällsekonomins nivå.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: index, konjunkturväxlingar, produktion, samhällsekonomi, volymindex.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring:
13.11.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konjunkturindikator för produktionen [e-publikation].
ISSN=1798-5420. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 11.12.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktkk/index_sv.html